Image

Reisestipend 2015

Studieforbundet kultur og tradisjon skriv:

Alle personer som er tilknyttet en av Studieforbundet kultur og tradisjons sine medlemsorganisasjoner kan nå søke om Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.

Hver medlemsorganisasjon vil prioritere søknadene som de får inn. Deretter sender medlemsorganisasjonen de prioriterte søknadene videre til Studieforbundet, som igjen prioriterer søknadene og sender videre til VOFO.

Søknader sendes direkte til din medlemsorganisasjon. Ta kontakt med din medlemsorganisasjon for søknadsfrist og andre spørsmål.

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.

Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2009-2014) vil ikke bli vurdert.

1_Stip15_Organisasjonenes_utlysningsbrev.pdf

2_Stip15_Soknadsskjema.pdf

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign