Image

Kven veit? Resultat etter andre runde 2015


Les heile resultatlista for junior og senior her (PDF)


Protestar frå deltakarlaga
Etter andre runden har vi motteke fleire protestar på spørsmål 7.3, 8.2 og 9.1.

7.3: Spørsmålet var Kva blei resultatet i VM-finalen 2014 i fotball mellom Tyskland og Frankrike?
Dette spørsmålet blir strøke frå tevlinga då det er feil. Finalen i 2014 blei spela mellom Tyskland og Argentina. 

8.2: Spørsmålet var: Kven skal ut? (kva ord/namn høyrer ikkje saman med dei andre) Raud, grøn, blå, gul? Riktig svar var grøn fordi det ikkje er ei primærfarge.
Dette spørsmålet blir strøke frå tevlinga då fasiten sto i parantes etter spørsmålet. Dette skapte forvirring blant laga som då ikkje svarte grønt sidan det sto i spørsmålet.

9.1. spørsmålet var Kva år blei reiseinstruktørordninga til? Svaret var 2009.
Vi ser at spørsmålet var dårleg formulert frå vår side, her skulle det stått "nye" reiseinstruktørordninga slik det er nemnt i temaheftet. Vi har difor godteke svaret 70-80talet som og er nemnt i artikkelen, og var då reiseinstruktørordninga starta opp.
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign