Image

Sakspapir til landsmøtet

Etter at laga sin frist for å melde inn saker til møtet gjekk ut 26. februar, har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet:

Sakliste

Sak 01 Konstituering

Sak 02 Årsmelding 2015 (saksutgreiing)

Sak 03 Rekneskap 2015 (saksutgreiing)

Sak 04 Arbeidsplan 2017-2018
Sak 05 Budsjett 2017-2018
Sak 06 Nytt prinsipprogram i 2017
Sak 07 Lovendringar
Sak 08 Endringar i mønsterlovene for lokal- og fylkeslag
Sak 09 Innkomne saker frå laga
Sak 10 Fråsegner
Sak 11 Val

 

  •  Du kan klikke på sakstitlane for å laste ned pdf-dokument med sakspapir til kvar enkelt sak.
  •  Du kan også laste ei samlefil med alle saksutgreiingane.

Last ned vedlegget til sak 3 og 4:  Årsmelding med rekneskap for 2015.

Laga kan kome med forslag til fråsegner som ein ønskjer landsmøtet skal handsame. Desse kan sendast inn på førehand, eller presenterast på møtet. Med fråsegn blir det meint ein politisk uttale frå landsmøtet til eksterne partar (t.d. kulturministeren), eller eit dokument som fatset eit politisk standpunkt/retning internt i organisasjonen.

Sjå www.ungdomslag.no/lm for all relevant informasjon om landsmøtet.

 

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign