Image

Kulturalliansen er stifta!

Pressemelding frå Kulturalliansen: 

PRESSEMELDING

5. september 2016

Vil styrke kulturfrivilligheten

Mandag 5. september ble Kulturalliansen stiftet av 30 organisasjoner. En arbeidsgruppe har i løpet av et års tid utredet grunnlaget for en ny sammenslutning for det frivillige kulturfeltet. Målsetningen er å skape større innflytelse i kulturpolitikken.

Eli Ulvestad har koordinert arbeidet på vegne av organisasjonene som står bak:

- De frivillige kulturorganisasjonene skaper store verdier for mennesker og lokalsamfunn over hele landet. Dessverre opplever vi at dette feltet ofte kommer til kort når offentlige goder og virkemidler fordeles innen kulturfeltet. Det tror vi skyldes at det mangler en grunnleggende forståelse for hvilke verdier som amatørkulturen skaper.

Hun mener det er på høy tid at kulturorganisasjonene nå har muligheten til å snakke med én, felles stemme.

- Skal vi nå frem i kulturdebatten, må vi fortelle mer om hva vi gjør og hvilke resultater det gir. Kulturalliansen skal sette kulturpolitiske saker på dagsorden og gi økt gjennomslagskraft og bedre rammevilkår for det frivillige kulturtilbudet. Samtidig skal Kulturalliansen bringe kunnskap om omfanget og mangfoldet i kulturlivet i hele landet, og betydningen dette har for lokalsamfunn og og livskvalitet.

Kulturalliansen jobber for et landsomfattende og variert kulturtilbud for alle innbyggerne, med utgangspunkt i de mange kulturaktivitetene som frivilligheten organiserer. Den pågående kommunereformen innebærer også at kulturtilbudet i landets kommuner må tegnes opp på nytt.

- Kultur har en egenverdi, men bidrar også til å løse samfunnsutfordringer. I dette bildet kan kulturorganisasjonene legge tydeligere føringer på samarbeidet med fylker og kommuner. Blant annet må vi tørre å stille krav til at kulturen skal prioriteres på lik linje med idretten. Vårt mål er en større deltakelse i kulturlivet og et bedre kulturtilbud i landets kommuner.

Image

Om Kulturalliansen:

*Kulturalliansen skal sette kulturpolitiske saker på dagsorden og gi økt gjennomslagskraft og bedre rammevilkår for det frivillige kulturtilbudet.

*Kulturalliansen skal bringe kunnskap om omfanget og mangfoldet i kulturlivet i hele landet, og betydningen dette har for lokalsamfunn og innbyggernes livskvalitet.

*Kulturalliansen jobber for et landsomfattende og variert kulturtilbud for alle innbyggerne, med utgangspunkt i de mange kulturaktivitetene som frivilligheten organiserer.


Kontaktinformasjon:

Prosjektleder for Kulturalliansen: Eli Ulvestad, telefon 994 64 995, epost: eli@ungdomslag.no Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign