Image

Extrastiftelsen søknadsfrist 1. mars!


Gjennom medlemsskapet i NU har også lokalaga tilgang på ein del tilskotsordningar, for å støtte andre delar av aktiviteten i laget. Eit døme på dette er Extrastiftelsen:

• Denne stiftinga deler 6,4 prosent ut av det totale overskuddet frå Norsk Tipping (før tippenøkkelen er fordelt). til helseprosjekt i frivillige organisasjonar, og NU er godkjent søkjarorganisasjon.

• Dette betyr at lokallaga kan søkje om midlar til prosjekt som har eit helseperspektiv, gjennom NU, som sender søknad vidare.

• Det er mange søkjarar til ordninga, og det kan vere vanskeleg å få midlar, men fleire lokallag i NU har til no fått midlar til å gjere ungdomshusa universelt tilrettelagt.

• Om laget ønskjer å søkje om midlar, så ta kontakt med Alf Steinar på NU-kontoret så tidleg som mogleg, slik at det kan opprettast brukarprofil på laget i søknadsportalen. Då får laget så tidleg som mogleg eit oversyn over kva dokumentasjon ein må sende ved søknaden.

Døme på lag som har fått midlar: UL Liv 1,1 millionar til utbetring av ungdomshuset. Flekke UL: om lag 50000 til rullestolrampe. Mjeldalen UL 330.000 kroner til universell tilrettelegging gjennom nybygg.

Søknadsfrist er 1. mars!

Les meir på nettsida til Ekstrastiftelsen


 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign