Image

Samla program for landsmøtehelga

Fredag 21. april


Det formelle landsmøtet startar ikkje før laurdag, men vi tilbyr fire ulike seminar på fredags kveld, som også er opne for andre enn landsmøteutsendingane. Vi organiserer også felles tinging av billettar til framsyningar på Det Norske Teatret, for dei som ønskjer det. 
 

Seminar på landsmøtehotellet
Kl. 17:00-19.00:

  • Ungdomssamling
  • Hypersys 2.0
  • Ein bunad for alle
  • Språk i ungdomslaga

 Les gjerne meir om seminara her.


Teaterframsyningar på Det Norske Teatret (ikkje inkludert i deltakaravgifta):
Kl. 20:00: Teaterframsyning på Hovudscenen: Kan nokon gripe inn? Billettpris: 475 (ordinærpris: 590)
Kl. 20.30: Teaterframsyning på Scene 3: Sju dagar i august. Billettpris: 215 (ordinærpris: 270)

Kjem du tidleg til Oslo fredag den 21. april kan du og få med deg boklanseringa til Gudbrandsdalslaget i Oslo. Den tek til kl. 15.00.  Les meir her.
 

Laurdag 22. april

 

8.30 Landsmøteregistreringa startar

9.00 Seminar
Vi tilbyr fire ulike seminar, som også er opne for andre enn landsmøteutsendingane.

  • Korleis bli ein god arrangør
  • Ungdomslaga i framtida
  • Kan vi danse saman?
  • Teater i ungdomslaga

Les gjerne meir om seminara her.


11.00: Kaffipause/registrering held fram

11.30: Opning av landsmøtet
12.00: Lunsj
18.00: Landsmøtet blir heva for dagen
19.00: Landsmøtemiddag på hotellet. Vi oppmodar dei som kan om å ta på seg bunad.

21.00: Dansefest i Nordal Brunsgate 22 
I samband med landsmøtet vert det kulturkveld med dansefest med Einar Olav Larsen Trio. På dansefesten vert det lagt opp til eit variert danseprogram med både runddans, turdans, bygdedans og songdans. Dansefesten vert halden i Bygdelagssamskipnaden sine lokale, som ligg knappe 150 meter frå landsmøtehotellet, og er open for andre enn landsmøteutsendingane. 
 
 

Søndag 24. april


09.00: Møtet blir opna
12.00: Lunsj
13.00: Møtet held fram
15.00: Takk for no og vel heim.
--o0o--

Utsendingane blir oppmoda om å bestille fly heim tidlegast kl. 17, 
slik at alle blir med til landsmøtet er heva. 

Landsmøtehotellet ligg 700 meter frå Nationaltheatret stasjon.
Flytoget som går frå Gardermoen til Drammen, har stopp på Nationaltheatret.

--o0o--

 

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign