Image

Sakliste og sakspapir til landsmøtet

Etter at laga sin frist for å melde inn saker til møtet gjekk ut 24. februar, har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet:

Sakliste og sakspapir:

 1. Opning og konstituering
 2. Årsmelding 2016 
 3. Rekneskap 2016
 4. Kontingentsatsar 2018-2019
 5. Endringar i prinsipprogrammet
 6. Fagpolitisk plattform for Noregs Ungdomslag
 7. Framtidig tilskipning
 8. Endringar i lova
 9. Styringsføresegnene
10. Fråsegner
11. Val

• Du kan klikke på sakstitlane for å laste ned pdf-dokument med sakspapir til kvar enkelt sak.
• Du kan også laste ei samlefil med alle saksutgreiingane her

Årsmelding for 2016  kan lastast ned her (PDF)

Fleire fråsegner?
Laga kan kome med forslag til fråsegner som ein ønskjer landsmøtet skal handsame. Desse kan sendast inn på førehand, eller presenterast på møtet. Med fråsegn blir det meint ein politisk uttale frå landsmøtet til eksterne partar (t.d. kulturministeren), eller eit dokument som fatset eit politisk standpunkt/retning internt i organisasjonen.


Påmelding og program finn du her Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign