Image

Medlems- og lagskontingent

Landsmøtet har vedteke nye rutinar for innkrevjing av kontingent frå og med rekneskapsåret 2014. Laga vil frå 2014 bli fakturert for medlemskontingent for eit grunnlagsår som ligg to kalenderår tilbake i tid (Dvs at medlemstalet i 2012 ligg til grunn for faktura i 2014).

Kontingentsatsar:
Kontingent per lag: 1200
Kontingent for lag som ikkje har registrert medlemmer i Hypersys: 2200
Kontingent for huslag: 3500

Kontingent per medlem under 26 år: 95
Kontingent per medlem over 26 år: 190
Direktemedlemsskap for medlemmer under 26 år: 150
Direktemedlemssskap for medlemmer over 26 år: 300

Ny innkrevjingsmodell for kontingenten frå 2014

Frå og med 2014 vil laga bli fakturert for kontingent til NU sentralt med bakgrunn i kor mange medlemmer laget hadde registrert to år tidlegare. Her kan du lese meir om den nye modellen.

Les meir»
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign