Image

Landsmøte i NU

Landsmøtet er organisasjonen sitt høgste demokratiske organ, og staden der dei viktigaste avgjerdene som skal vere førande for NU det neste året vert fatta. På landsmøtet møtast ungdomslagsfolk frå heile landet til sosialt og fagleg samvere. Alle lag, både fylkeslag og lokallag har rett til å sende utsendingar. Møtet blir halde kvart år innan utgangen av april, i Oslo.


Protokollar og fråsegner frå dei siste møta:
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll og fråsegner 2015
Protokoll 2014
Protokoll og fråsegner 2013
Landsmøtet 2012

Landsmøte 2011

Landsmøte 2010

Tidlegare hadde møtet namnet årsmøte, og dette vart halde på ulike stader rundt om i landet.

Protokollar frå dei siste årsmøta:
Årsmøte 2009, Hamar
Årsmøte 2008, Lillesand 
Årsmøte 2007, Oslo 
Årsmøte 2006, Trondheim
 
Årsmeldingar
Årsmeldingar finn du her til nedlasting.

På sida www.ungdomslag.no/lm finn du praktisk informasjon om det komande evt. siste landsmøtet.
Image
 

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign