Noregs Ungdomslag har lang tradisjon for å drive med internasjonale prosjekt og samarbeid. I dag er denne delen av folkedansarbeidet stort sett konsentrert rundt samarbeidsorganisasjonane.