Nordlek

Noregs Ungdomslag er med i det nordiske samarbeidet Nordlek, som ein av 23 nordiske organisasjonar. 

Nordlek-samarbeidet femnar om dei store Nordlek-stemnene som vert skipa til kvart tredje år, Barnlek- stemner for barn og unge kvart tredje år, ungdomstreffet Nordring, mindre folkedansstemner som Isleik og Havleikur, i tillegg til kurs og utveksling mellom folkedans- og musikkgrupper.

Formål og målsetting:

For at den traditionelle folkekultur skal få sin rette plads i det voksende nordiske kultursamarbejde, og for at samarbejdet indenfor folkedans- og folkemusikvirksomheden skal få fastere former, har Nordleks aftaleparter godkendt en aftale med følgende målsætning:

Aftalens målsætning er med forenede kræfter at fremme den traditionelle folkekultur i Norden indenfor dans, musik, dragter, håndværk og skik og brug indenfor disse områder, at overføre folketrationer til kommende generationer, med forpligtende fælles virksomhed at undgå dobbeltarbejde og få nye idéer, gennem personligt kontakter at forstrærke venskabet mellem de nordiske folk, og skabe et forum for den nordiske folkekultur, først og fremmest gennem stævner og mødet mellem aftaleparterne.
(www.nordlek.org)

Les meir på Nordlek -organisasjon på deira eiga heimeside.

Noreg har ein eigen komite som gjer mykje av arbeidet i forhold til Nordlek-samarbeidet. I denne sit:
Torunn Hernes Bjerkem (styret i Nordlek)
Nina Byttingsmyr (folkemusikkutskottet i Nordlek)
Tonje Johannessen Stabbetorp (Barne- og ungdomsutskottet i Nordlek)
Torbjørn B. Lauen (Folkedans- og kulturutskottet i Nordlek)

Stemner i Nordlek framover:

2018          NORDLEK, Sverige Heimeside

2019          

2020          BARNLEK, Sverige

2021          NORDLEK, Finland

2022          HAVLEIK, Færøyane (Nordlek på Færøyane blir kalla Havleik)

2023          BARNLEK, Finland

2024          NORDLEK, Norge

2025

2026          BARNLEK, Norge

2027          NORDLEK, Danmark 

Denne rekkefølga blei vedtatt på Nordlek sitt rådsmøte 4. juni 2011. Vi legg ut meir informasjon her etterkvart som vi får dette frå arrangør og Nordlek.