Nordlek

Noregs Ungdomslag er med i det nordiske samarbeidet Nordlek, som ein av 23 nordiske organisasjonar. 

Nordlek-samarbeidet femnar om dei store Nordlek-stemnene som vert skipa til kvart tredje år, Barnlek- stemner for barn og unge kvart tredje år, ungdomstreffet Nordring, mindre folkedansstemner som Isleik og Havleikur, i tillegg til kurs og utveksling mellom folkedans- og musikkgrupper.

Formål og målsetting:

For at den traditionelle folkekultur skal få sin rette plads i det voksende nordiske kultursamarbejde, og for at samarbejdet indenfor folkedans- og folkemusikvirksomheden skal få fastere former, har Nordleks aftaleparter godkendt en aftale med følgende målsætning:

Aftalens målsætning er med forenede kræfter at fremme den traditionelle folkekultur i Norden indenfor dans, musik, dragter, håndværk og skik og brug indenfor disse områder, at overføre folketrationer til kommende generationer, med forpligtende fælles virksomhed at undgå dobbeltarbejde og få nye idéer, gennem personligt kontakter at forstrærke venskabet mellem de nordiske folk, og skabe et forum for den nordiske folkekultur, først og fremmest gennem stævner og mødet mellem aftaleparterne.
(www.nordlek.org)

Les meir på Nordlek -organisasjon på deira eiga heimeside.

Noreg har ein eigen komite som gjer mykje av arbeidet i forhold til Nordlek-samarbeidet. I denne sit:
Torunn Hernes Bjerkem (styret i Nordlek)
Nina Byttingsmyr (folkemusikkutskottet i Nordlek)
Tonje Johannessen Stabbetorp (Barne- og ungdomsutskottet i Nordlek)
Torbjørn Bergwitz Lauen (Folkedans- og kulturutskottet i Nordlek)

Stemner i Nordlek framover:

2019          Nordring 18.-22. april, Oslo, Norge (Meir info) / ÅLEK 16.-21. juli, Mariehamn, Åland med nordisk sommarleir 14.-16.juli

2020          BARNLEK 15.-19. juli, Mölnlycke, Sverige (Heimeside)

2021          NORDLEK 20.-25. juli, Tampere, Finland med nordisk sommarleir i forkant

2022          HAVLEK 12.-16. juli, Færøyane (Eit mindre stemne) / Nordring i påskehelga, Danmark for ungdom 18-25 år

2023          BARNLEK, Finland

2024          NORDLEK, Norge - Kanskje du eller ditt lag vil vere arrangør? Kontakt NU-kontoret!

2025          

2026          BARNLEK, Norge

2027          NORDLEK, Danmark 

Denne rekkefølga blei vedtatt på Nordlek sitt rådsmøte 4. juni 2011. Vi legg ut meir informasjon her etterkvart som vi får dette frå arrangør og Nordlek.