ÅLEK 2019

Eit mindre stemne på Åland

16.-21.juli 2019 arrangerast ÅLEK, eit mindre stemne i Mariehamn på Åland. Det er berre 50 personar frå kvart land som får reise, så dette er eit eksklusivt stemne. 

Gruppene som reiser bør ha med seg musikarar og instruktørar som kan ta ansvar for framsyningar og workshops under stemnet.

Til ÅLEK blir det valgt ut fire Ålandske dansar som skal vera stemnet sine samdansar. Desse forventast det at laga som deltek på stemnet har øvd på i forkant. Filmane ligg på Facebook-hendinga til ÅLEK (trykk her for å kome til filmane).

I tillegg til stemnet arrangerast det ein nordisk sommarleir for ungdom 14.-16.juli. 

 

Fristar for laga i Noregs Ungdomslag:

4.januar 2019: Melde interesse for å delta på ÅLEK til Noregs Ungdomslag

Midten av januar 2019: Laga får tilbakemelding på kven som får reise frå Nordlek-utvalget/NU

Våren 2019: Påmelding til stemnet stenger

 

Det var stor interesse frå Noreg for å vere med på stemnet. Over 90 personar har meldt si interesse til NU. I fyrste omgang er det BUL Molde, Folkedanslaget Sølja og Folkedanslaget Symra som er valgt ut til å reise. Desse utgjer kvota på 50 personar. Noregs Ungdomslag jobbar no for å få utvida denne kvota slik at fleire kan få gleda av å vere med på stemnet. Dersom ein ynskjer å stå på venteliste kan ein ta kontakt med NU-kontoret.

 

 

Førebels informasjon frå arrangøren

14.-16.juli Nordisk sommarleir for ungdom 

16.juli:
20:00 Opningsseremoni, avslutning av sommarleiren og Åländsk aften i Ytternäs skule
21:00 Spontan dans og spel, samt leiarinformasjon

17.juli:
10:00-14:30 Uflukter og PR-oppvisningar (3 ulike alternativ. Pris: 20 EUR per pers inkluderar transport og lunsj)
19:00-23:00 Samkvem i Ytternäs skule - dans til lokale grupper, innslag frå landa og dei sjølvstyrte områda, leia dans frå nokre av landa og kveldsmat

18.juli:
09:00-11:00 Fellesøving 4 Åländske dansar i Ytternäs skule (Video av dansane vert publisert på nettsida i forkant)
11:30-12:30 Lunsj (inkl. i stemneavgifta)
13:00-14:30 Oppvisningar i Mariehamn (3 ulike scener. Kvar gruppe kan opptre 1-2 gonger)
19:00 Räkfrossa i ÅSS (rekebord med salat og brød. Inkl. i stemneavgifta). Alternativet er dans på seglfartøyet Pommern

19.juli:
09:00-11:00 Workshop musikk i UNCAN, storsalen (kvart land utpeiker ein ansvarleg for musikken)
09:00-11:00 Workshop viser i Röda Korsgården, storsalen (kvart land har med nokre viser som er enkle å læra. Kvart land peiker ut ein ansvarleg)
11:30-13:00 Lunsj på eigahand (ikkje inkludert i stemneavgifta)
13:00-16:00 Workshop dans (kvart land/område får kring ein time til å læra ut nokre dansar. Kvart land peiker ut ein ansvarleg danseleiar)
19:00 Kveldsdans i Badhuspaviljongen til lokale grupper (servering ikkje inkludert i stemneavgifta)

20.juli:
Lunsj på eigahand (ikkje inkludert i stemneavgifta)
13:00 Festtog med start i nærheita til torget (kvart land tek med sitt eige flagg)
14:00 Dans- og musikkfest i Miramarparken
18:30 Transport til Kastelholm ved behov (pris: 10 EUR)
19:00 2-retters avslutningsmiddag i Smakbyn (inkl. i stemneavgifta, drikke betalast sjølv)

21.juli:
Frukost og avreise

 

Stemneavgift per person: 170 EUR

 

Med atterhald om endringar.