BARNLEK 2020

Stemne for born i Sverige

15.-19. juli 2020 blir det BARNLEK i Mölnlycke i Sverige. Stemnet er for born i alderen 8-16 år. Det er muleg å vera med for dei som er eldre også, men målgruppa er 8-16 år.

Mölnlycke ligg ca. 20 min frå Gøteborg, og det er enkelt å kome seg til Gøteborg med t.d. tog frå Oslo som tek ca. 4 timar. 

BARNLEK er i all hovudsak eit stemne ein får delta på som medlemslag i Noregs Ungdomslag. Men det er også moglegheit for å delta som lag som ikkje er medlem i NU. DÅ kjem det ein liten ekstra kostnad på påmeldingsavgifta. 

På nokre stemne har det vore avgrensing i tal deltakarar, men på BARNLEK 2020 tek dei i mot alle som ynskjer å vera med.

 

Informasjon om påmelding og prisar kjem så snart arrangøren har noko nytt å melde.

 

Nordiske samdansar til BARNLEK 2020:

Det blir valgt ut ein samdans frå kvart land som ein kan øve på i forkant av stemnet. Dansane finn ved å trykke her.

I tillegg kan du læra deg alle fødselsdagssongane frå dei nordiske landa ved å trykke her. BARNLEKs tema er "kalas". 

 

Norsk samdansprogram BARNLEK 2020:

Vert publisert tidleg hausten 2019.

 

Her finn du meir informasjon om BARNLEK.

Du kan også følge BARNLEK på Instagram. Følg profilen @barnlek2020.