NORDLEK 2024 i Noreg

Vil du arrangere NORDLEK i 2024?

No er det snart Noreg sin tur til å arrangere det store folkemusikk- og folkedansstemnet, NORDLEK, og du kan få mulegheit til å vere stemnearrangør.

Det er framleis ikkje bestemt ein arrangør så NU oppmodar alle interesserte om å ta kontakt for å høyre meir om det å arrangere NORDLEK.

Her kan du lese meir om Nordlek og kva eit stemne går ut på: www.nordlek.org.

 

Framdriftsplan:

  • Mai 2019: Frist for lag å sende interessemelding til NU
  • Mai-desember 2019: Laga og NU samarbeider om arbeid med søknad
  • Januar-februar 2020: Søknadsfrist for laga til NU
  • Mars 2020: Styret i NU avgjer kven som blir valgt ut til stemnearrangør
  • April 2020: Arrangøren presenterast på NU sitt landsmøte
  • Mai 2020: Arrangøren presenterast på Nordlek sitt rådsmøte 23. mai i Tammerfors, Finland
  • Juli 2021: Arrangør presenterast og er med på synfaring på NORDLEK 2021 i Tammerfors, Finland
  • Mai/juni 2023: Befaring for Nordlekstyret og -utskotta på stemnestaden
  • Juli 2024: NORDLEK i Noreg

 

Interessert? Ta kontakt med folkedansrådgjevar: solveig@remove-this.ungdomslag.remove-this.no / 24 14 11 15.