Tevlinga 2019

Tradisjon tru blir det òg Kven Veit?-tevling i 2019.

Kven Veit? Er ei kunnskapstevling der deltakarane får testa allmennkunnskapane sine. Deltakarane blir delt inn i to klassar: Junior Kven Veit? For dei opp til 14 år og Senior Kven Veit for dei over 14 år. Temaet denne gong er «Norden og nordisk samarbeid». Difor er det i år naturleg å samarbeide med Foreininga Norden om tevlinga, noko som høver seg særs godt då dei feirar 100 år i 2019.

Som vanleg blir det mest allmenne spørsmål om ulike tema og nokre utvalde spørsmål frå temaheftet. Veit du til dømes kva prisar Nordisk Råd gjev ut kvart år? Og kva hovudstaden på Færøyane heiter? Dette er berre noko av det du får svar på i temaheftet alle deltakarane får tilsendt på førehand.

Deltakaravgift

Deltakaravgifta i senior-klassen er på 450 kroner for kvar gruppe. I tillegg kjem ei avgift på 65 kroner per studiehefte. Om eit lag stiller med mange grupper får ein rabatt. Deltakaravgifta frå og med fjerde gruppe er på 300 kroner. Deltakaravgifta i Junior-klassen er på 300 kroner for kvar gruppe, og studiemateriale er gratis.

Viktige datoar:

25. januar: Påmeldingsfrist

Veke 7- 8: 1.tevlingsveke (veke 7 er for dei som har vinterferie i veke 8 som er den ordinære tevlingsveka)

Veke 11: 2.tevlingsveke

Veke 14: 3.tevlingsveke

27.april: Kunngjering av vinnarane på landsmøtet til Noregs Ungdomslag

Meld dykk på her!