Avlysning knytt til koronaviruset

Om laget ser at det ikkje let seg gjennomføre tevlingsrunde 2 er det heilt greit, men meldt ifrå til Christoffer så vi får eit oversyn om kor mange lag det gjeld. Materiell til tevlingsrunde 3 er enno ikkje sendt ut, og vi aventar med det til vi ser korleis situasjonen utviklar seg. Eigen info om dette vil bli sendt til kontaktpersonane i tevlinga.