Seminar: Samværsdansen i Christiania

Fredag 2. november:

Middag kl 18.30. Uformell dans til CD-musikk etter middagen

Lørdag 3. november:
Seminar og kursdans fra kl 09.45 med innlagte pauser.

Kl 09.45  Innledning av Dag Vårdal om Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet.Spørsmål og diskusjon

Kl 11.30  Øving i danser fra Christiania v/ Torun Riise og Per Kristian Elvestad

Kl 13.00  Lunsj

Kl 14.15  Dag Vårdal fortsetter –  sentrale temaer ved samværsdansen i Christiania.Spørsmål og diskusjon.

Kl 15.30  Øving i danser fortsetter v/ Torun og Per Kristian 

Kl 17.30  Seminaret slutter.

Kl 19.00  Middag

Kl.20.30  Dans. Musikk v/ Solvor Sundsbø m/fl.


Søndag 4. november

Frokost og hjemreise
 

Pris fra fredag middag til søndag frokost, inkludert seminar og dans er kr. 2600 per person i dobbeltrom og 3000 for enkeltrom. Seminar lørdag + lunsj + dans og middag og frokost søndag koster kr. 1500 per person i dobbeltrom og 1700 for enkeltrom.   Ta kontakt for andre kombinasjoner. 
 

Påmelding innen 15. september (først til mølla når det gjelder rom ...) 

Påmelding til Inger Varhaugvik tlf. 474 03 818 eller Live Callin  tlf. 913 39 486

e-post:  inger@varhaugvik.no eller lcalli@online.no 
 

Seminaret er kommet i stand med støtte fra Stiftinga for folkemusikk og folkedans.

 

Betal innen 20.okttil konto nr. 0536 42 59354. 

 

Arr. Symra