Hugs å søke Frifond Frist: 1. september

Frifond er ei stønadsordning oppretta av Stortinget for å betre rammevilkåra for kulturarbeid for barn og unge. Lokallag i Noregs Ungdomslag kan søkje om aktivitetstilskot eller oppstartstilskot til barne- og ungdomsaktivitet i laget. I tillegg kan ein søkje prosjekttilskot til teateraktivitet for same målgruppe.

Søknadsfrist er 1. september. Søknadsskjema og meir informasjon finn du med å klikke på DENNE lenka