Songdans (Oslo)

SONGDANSEN VÅR

 Symra innbyr alle folkedansere tre onsdagar i april (11.,18. og 25.4) til hygge og nytte med songdans i Storsalen, Nordahl Brunsgt. 22, Oslo.

Kl 18.30 – 19.25 Songdans med særlig vekt på viser av Prøysen Ingrid og Nils fra Hamar leier dansen.
Kl. 19.30 – 20.10 Musikkdans Kl 20.10 – 20.45 Songdans v/Ingrid og Nils m/flere
Kl 20.45 – 21.15 Kaffepause Kl 21.45 – 22.00

Musikkdans Kaffe-/ øvingspengar kr. 20

Arr. Symra