Image


Noregs Ungdomslag (NU) vart skipa i 1896, og er ein kulturorganisasjon med omlag 14.000 medlemmer i nær 400 lokallag over heile landet. Føremålet til organisasjonen er å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar. 

Teater HotPot

Alle treng vi til ulike tider gjennom livet å bli rekna med og å vere nyttige i eit fellesskap. Det frivillige feltet har mykje å bidra med i arbeidet med å inkludere, integrere og motarbeide utanforskap. Her er historia om dei ferske NU-medlemmane Te

Publisert: 26.05.2016 | Les meir»

Broderi: Importvare eller kulturarv?

Noregs Ungdomslag sammen med Norges Husflidslag, Studieforbundet kultur og tradisjon, Institutt for bunad og folkedrakt og Norsk folkedraktforum inviterer til "Fagdagane i bunad og folkedrakt" med broderi som tema.

Publisert: 20.05.2016 | Les meir»

Mangfald og integrering i lokallaga

Styret i Noregs Ungdomslag bestemte i januar å sette ned ei ressursgruppe som skal bidra til mangfald og integrering i lokallaga våre, dette etter initativ frå Sannidal Ungdomslag som har erfaring med å inkludere flyktningar i sitt ungdomslag.

Publisert: 10.05.2016 | Les meir»

Påminning: E-post frå NU Kulturformidling

Før påske sendte NU Kulturformidling ut ein e-post til alle lag i NU. Ein god del har svara, men det er framleis mange som ikkje har gjeve lyd frå seg. Her kjem difor ei oppmoding om å lese e-posten, og returnere svar på spørsmåla.

Publisert: 09.05.2016 | Les meir»

Fjelli UL og Bergen Ungdomslag Ervingen vinnarar av Kven veit? 2016

Resultata etter siste runde i Kven Veit? senior og junior er no klare, og vinnarlaga er kåra. Her kan du lese heile resultatlista.

Publisert: 29.04.2016 | Les meir»

Nyvald leiar trur på ny vår for Noregs Ungdomslag

Trass i at Noregs Ungdomslag dreg på åra, har organisasjonen greidd å endra seg og er i dag ein svært viktig brikke i det frivillige arbeidet i Noreg, meiner nyvald leiar Mette Vårdal (43).

Publisert: 26.04.2016 | Les meir»

Mette Vårdal ny styreleiar i Noregs Ungdomslag

Mette Vårdal (43) vart i helga vald til ny leiar i Noregs Ungdomslag etter Endre Kleiveland.

Publisert: 25.04.2016 | Les meir»

Ledig stilling som kulturrådgjevar i Noregs Ungdomslag

Som kulturrådgjevar vil du få ansvar for å koordinere NU sitt faglege arbeid med hus og scene, og eit spesielt ansvar for det tilbodet retta mot ungdom. Søknadsfrist 2. mai.

Publisert: 20.04.2016 | Les meir»

Kven veit? Resultat etter andre runde 2016

Resultat etter andre runde er no klar, og Bergen Ungdomslag Ervingen lag D og Røstkvervet UL har bytta plassering. Hos juniorane er det Fjelli UL og Fjærland UL lag B som er i tet. Les resten av resultatlista her.

Publisert: 01.04.2016 | Les meir»

Sakspapir til landsmøtet

Etter at laga sin frist for å melde inn saker til møtet gjekk ut 26. februar, har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet, og denne finn du her saman med alle sakspapir til møtet.

Publisert: 19.03.2016 | Les meir»

Norsk Ordbok er komplett

9. mars møtest språkfolk og ordbokfolk frå heile Europa i Oslo for å feire ei av dei største vitskaplege ordbøkene i verda. Norsk Ordbok ligg føre komplett i 12 band med 333 173 oppslagsord på 9637 sider. Flusken, jåttut, mugetuft, stæveleg og åværig er b

Publisert: 09.03.2016 | Les meir»

Sommarleiren 2016

Mellom 13 og 25 år? Påmeldinga til ei sommarveke med dans, teater, song og mykje anna kjekt har opna!

Publisert: 01.03.2016 | Les meir»

Isleik 2016

11 . – 17. juli er det Isleik på Island. Her vert det dans i flotte omgjevnader, fellesturar rundt på sagaøya og høve til å danse med deltakarar frå heile Norden om kveldane.

Publisert: 23.02.2016 | Les meir»

Landsmøtehelg i Oslo, 22.-24. april 2016

Noregs Ungdomslag har kalla inn til landsmøte, laurdag 23.- søndag 24. april. Møtet blir halde på Clarion Hotel Royal Christiania, midt i Oslo sentrum. Det er lagt opp til fagleg program frå fredag 22. april.

Publisert: 21.01.2016 | Les meir»

Kven veit? 2016

Bli med og bryn deg mot NU sine skarpaste skallar i kunnskapstevlinga Kven veit? I 2016 er temaet Ungdom i 100! i høve at medlemsbladet Ungdom kjem ut i sin 100. årgang.

Publisert: 26.11.2015 | Les meir»

Barnlek 2017

I 2017 vert Barnlek skipa på Færøyene, i perioden 5. - 8. juli. Barnlek er eit folkedansstemne for barn opp til 16 år frå heile Norden.

Publisert: 04.12.2015 | Les meir»

Er du mellom 18 og 25 år? Dansar eller speler du?

Bli med på Nordring-kurs i Nastola i Finland i påska!

Publisert: 02.12.2015 | Les meir»

– Språksamlingane til Vestlandet

Saka om språksamlingane og vitskaplege ordbøker blir løyst. Kunnskapsdepartementet har bestemt at Universitetet i Bergen tek over språksamlingane frå Universitetet i Oslo.

Publisert: 26.11.2015 | Les meir»

Scenteteksttilskudd - eit krafttak for ny norsk dramatikk

Teateralliansen har utlyst midlar for å stimulere til produksjon av ny norsk dramatikk, i samarbeid mellom profesjonelle dramatikarar og amatørteatergrupper. Første søknadsfrist er 1. desember.

Publisert: 17.11.2015 | Les meir»

Valnemda søkjer dugande kandidatar til styret

Landsmøtet i NU 2016 blir halde 23.-24. april. Valnemnda skal innstille på val av styre, og dei ønskjer innspel på dugande kandidatar.

Publisert: 27.10.2015 | Les meir»

Helene Storstrøm Auset tildlelt Ole Vig-prisen 2015

Ho får prisen for sitt store lokale og regionale kulturarbeid retta mot born og unge.

Publisert: 19.10.2015 | Les meir»

Hilmar:UNG 6. - 8. november

Hilmar:UNG er ei kompakt superhelg med kurs og konsertar innan folkemusikk og folkedans for deg mellom 14 og 26 år.

Publisert: 15.10.2015 | Les meir»

Minnepris til ung hardingspelar frå Bergen

AUDHILD FLAKTVEIT MOXNES MINNEPRIS 2015 er tildelt 17 år gamle Kårhild Husby Nordstad frå Bergen. Prisen, som er på 10 000 kroner, vart delt ut på Vestlandskappleiken i Førde Laurdag 10. oktober.

Publisert: 12.10.2015 | Les meir»

Kompetanseheving for amatørteaterfeltet

Har du, eller nokon du kjenner lyst til å utvikle seg som teaterinstruktør? Studieforbundet kultur og tradisjon jobbar på vegne av Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag og Norges Amatørteaterforbund med å skreddarsy ei ny instruktørutdanning som svarar til beh

Publisert: 07.10.2015 | Les meir»

Instruktørkurs på Ringerike

14.-15. november arrangerer Ringerike folkedansgruppe grunnleggande instruktørkurs for ungdom og vaksne.

Publisert: 01.10.2015 | Les meir»

Språkfakta 2015

Språkfakta 2015 er den mest omfattande dokumentasjonen av språk som nokon gong har vore gitt ut på norsk. Ottar Grepstad har i 20 år samla og sjølv utvikla store mengder statistisk informasjon om bruk og utbreiing av språk i Noreg mot ein internasjonal ba

Publisert: 29.09.2015 | Les meir»

Bunad – kulturarv i heim eller næring

Rapporten "Bærekraft i bunadnæringa" vart lansert under Fagdagane i bunad og folkedrakt, og har du ikkje lese den så kan du gjere det her.

Publisert: 23.09.2015 | Les meir»

Kronikk: Etter valet 2015 - kva med ungdomshusa?

No som valvaka er over, er det på høg tid å minne politikarane på at grasrota og treng pleie når budsjetta skal leggast for den neste perioden. Les kronikken frå styreleiar Endre Kleiveland.

Publisert: 18.09.2015 | Les meir»

PM: Huset i bygda blir realitet i Møre og Romsdal

Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylke gjorde i går vedtak om å gje tilskot på 450.000 over tre år til prosjektet Huset i bygda i regi av Noregs Ungdomslag.

Publisert: 03.09.2015 | Les meir»

Kulturdepartementet løyver 1 million kroner til utgreiingsarbeid for etablering av kulturparaply

Kulturminister Thorild Widvey har offentleggjort at Kulturalliansen vil motta 1 million kroner for å kartlegge og utgreie behovet for ein felles nasjonal møteplass for dei frivillige kulturorganisasjonane.

Publisert: 28.08.2015 | Les meir»

Val 2015 - kva med ungdomslaget?

Kor god er kommunen din på å legge til rette for at ungdomslaget skal kunne halde aktiviteten oppe og lagshuset i orden? Kanskje du burde spørje dei om det neste gong du treff på dei?

Publisert: 27.08.2015 | Les meir»

Utlysing Vinjefondet 2015

Vinjefondet skal styrkje nynorsk journalistikk og anna publisistisk verksemd på nynorsk, og medverke til større rekruttering av nynorskbrukande journalistar.

Publisert: 20.08.2015 | Les meir»

Teaterdagene på Lillehammer 18.-20.september

Teaterdagene er 20 år! Dette feirast med eit innhaldsrikt og variert program.

Publisert: 18.08.2015 | Les meir»

Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris

Styret for minneprisen ber med denne utlysing om å få inn forslag på unge utøvarar på hardingfele som vil vera aktuelle som kandidatar til prisen. Frist for innsending av forslag er 14. september 2015.

Publisert: 17.08.2015 | Les meir»

Barneinstruktørkurs i Hordaland

Helga 25.-27. september er det barneinstruktørkurs i Bergen. Dette er kurset både for deg som har undervist barn tidlegare og for deg som aldri har undervist barn før. Det viktigaste er interessa og engasjementet for at barn skal få gode danseopplevingar

Publisert: 07.08.2015 | Les meir»

Sommarleiren 2016: 27. juni - 3. juli

Sommarleiren i Porsgrunn er over. Det blei fine dagar i sommarsola med kurs, aktivitetar og alt som er kjekt. Og i 2016 blir leiren i Vest-Agder!

Publisert: 01.07.2015 | Les meir»

Klar for Sommarleir!

23. juni opnar Sommarleiren, og ungdom frå heile landet tek turen til Porsgrunn.

Publisert: 22.06.2015 | Les meir»

Eit steg nærare

Eit politisk steg i rett retning: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget ber regjeringa kome med ei løysning på korleis rekruttering og finansiering kan sikrast for små og verneverdige fag.

Publisert: 05.06.2015 | Les meir»

Prosjektkoordinator for ”Hardingfela.no”

Har du lyst på ein av dei mest spennande kulturjobbane i Hardanger og Voss? ”Hardingfela.no” er ei felles satsing mellom Hardanger og Voss museum og Ole Bull Akademiet.

Publisert: 02.06.2015 | Les meir»

Fagdagane 2015

Kan bunadsproduksjon nokon gong bli bærekraftig? Fagdagane 2015 ser på framtida for bunadnæringa og spørsmåla omkring kunnskap, kulturarv og næring.

Publisert: 28.05.2015 | Les meir»

Rff-prisen 2015 til Gunnar Stubseid

Rådet for folkemusikk og folkedans har vedtatt å gi Rff-prisen for 2015 til spelmannen, forfatteren og kulturarbeideren Gunnar Stubseid (f. 1948) fra Bygland i Setesdal.

Publisert: 28.05.2015 | Les meir»

Skrivekonkurranse for ungdom

Er du mellom 16 og 20 år og glad i å skrive? Då kan du la deg inspirere av ordtaket "Ein får tru det ein vil" til å skrive ei novelle. Her er både pengepremie og heider og ære å hente for vinnaren av skrivekonkurransen.

Publisert: 21.05.2015 | Les meir»

Tidlegare NU-leiar er død

Anders Gjerland (52) døydde i ei tragisk billukke i Romarheimsdalen 18. mai. Anders var engasjert i ungdomslagsrørsla i mange år, og var leiar i Noregs Ungdomslag frå juli 1996 til september 1997.

Publisert: 21.05.2015 | Les meir»

Melding om flytting!

NU-kontoret er på flyttefot, og får ny besøks- og postadresserå 27. april. Ny adresse er Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.

Publisert: 27.04.2015 | Les meir»

Nordisk leiarskule
10. – 16. august 2015

Norges Bygdeungdomslag, 4H Norge og Nordisk Samorganisasjon for Ungdomsarbeid inviterer deg som er mellom 16 og 30 år og som er leiar eller har leiarerfaring i organisasjonen din til ei veke med fagleg påfyll.

Publisert: 23.04.2015 | Les meir»

"Erfaringsutveksling og kurs i Det gode Styrearbeidet"

Frivillighet Norge har besluttet å øke innsatsen for opplæring innen styrearbeid, og inviterer dermed i samarbeid med Kulturdepartementet styremedlemmer fra frivilligheten til Styredagen.

Publisert: 23.04.2015 | Les meir»

Levande Landsmøte

75 utsendingar frå lokal- og fylkeslaga i Noregs Ungdomslag var samla til landsmøtehelg i Oslo 17.-19. april.

Publisert: 22.04.2015 | Les meir»

Endre Kleiveland attvalt som leiar

Endre Kleiveland frå Ungdomslaget Fram på Osterøy vart på landsmøtet i helga attvalt som leiar i Noregs Ungdomslag. Kleiveland vart først valt som leiar i 2012, og tek no til på sitt fjerde år som leiar.

Publisert: 20.04.2015 | Les meir»

Vikariat: Organisasjonssekretær i Bergen ungdomslag Ervingen

Bergen ungdomslag Ervingen er ein frilynt aktivitesorganisasjon som driv med folkedans, folkemusikk, kor, kveding og teater. Grunna fødselspermisjon søkjer laget etter ein organisasjonssekretær frå 1. august 2015

Publisert: 20.04.2015 | Les meir»

Stilling ledig: Arrangements- og kontorsjef i Stiftinga Hilmar Alexandersen

Stiftinga Hilmar Alexandersen er ei allmennyttig stifting med formål å arbeide for tradisjonskultur og kultur og næring. Stiftinga held til på Steinkjer og står mellom anna bak Hilmarfestivalen.

Publisert: 20.04.2015 | Les meir»

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign