Image


Noregs Ungdomslag (NU) vart skipa i 1896, og er ein kulturorganisasjon med omlag 14.000 medlemmer i nær 400 lokallag over heile landet. Føremålet til organisasjonen er å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar. 

Utlysing: Generalsekretær

Noregs Ungdomslag søkjer ein allsidig leiar med stor kunnskap om og engasjement for frivillig organisasjonsarbeid og lokalt kulturliv.

Publisert: 12.03.2018 | Les meir»

Det norske samdansprogrammet på Nordlek i Falun 2018

Her finn du oversyn over dei norske samdansane

Publisert: 09.03.2018 | Les meir»

Kven veit? Resultat etter første runde 2018

Resultat etter første runde er no klar, og Innstranda UL er i leiinga! Og det er Kyrkjebø UL som har starta skarpast ut i juniortevlinga. Les resten av resultatlista her.

Publisert: 08.03.2018 | Les meir»

Sluttar som generalsekretær

Eli Ulvestad har varsla styret om at ho seier opp stillinga si i Noregs Ungdomslag, og at siste arbeidsdag blir 31. mai. Eli har vore generalsekretær i NU sidan 2009, og er no inne i si siste åremålsperiode.

Publisert: 27.02.2018 | Les meir»

Landsmøte og NU-helg

I år blir det lagt større rammer rundt landsmøtet, der også personar som ikkje skal delta på det formelle landsmøtet vil få eit tillbod. Vi håper difor at laga vil vurdere å sende fleire personar til å delta på denne storstilte NU-helga.

Publisert: 24.01.2018 | Les meir»

Kronikk: "Huset i bygda – ditt lokale kulturhus"

Kronikk på prent i Sogn Avis (15.1.2018)

Publisert: 15.01.2018 | Les meir»

Sommarleien 2018

2018 finn leiren stad fann 1.- 6. juli på Solbakken Folkehøgskole i Hedmark.

Publisert: 15.12.2017 | Les meir»

Tildeling av Frifondmidlar for 2017

Frifondmidlane for 2017 er no tildelt lokallaga. Tilsaman kr 1.645.072 er fordelt på 141 lag, og her finn du eit oversyn over dei laga som har søkt om og fått tildelt midlar.

Publisert: 30.11.2017 | Les meir»

Kven veit? 2018

Bli med og bryn deg mot NU sine skarpaste skallar i kunnskapstevlinga Kven veit? I 2018 er temaet ungdomshuset

Publisert: 27.11.2017 | Les meir»

Instruktørkurs med fordjuping i turdans 13.-14.januar 2018

I samarbeid med Eidsiva fylkeslag, BLS og SAFFA skipar Noregs Ungdomslag til eit nasjonalt instruktørkurs med fordjuping i turdans i Skjetten.

Publisert: 14.11.2017 | Les meir»

Kurs i samdansar til Nordlek 2018

Laurdag 20.januar inviterer Noregs Ungdomslag til kurs i samdansane til Nordlek 2018. Kurset finn stad i Oslo.

Publisert: 02.11.2017 | Les meir»

Instruktørkurs: barneinstruktør folkedans

Kurset går over to søndager på Matstova i Sarpsborg. Første kursdag er søndag 12. november. Kurslærar er Vegard Vårdal.

Publisert: 12.10.2017 | Les meir»

Video: oppdater nytt styre i hypersys

Har laget ditt oppdatert styret for 2017, eller skulle du gjerne hatt hjelp til å ordne det i Hypersys? Her er ei enkel oppskrift med video.

Publisert: 25.09.2017 | Les meir»

Instruktørkurs i barne- og ungdomsteater (Strandebarm)

Helga 2.-3 desember vert det arrangert kurs for deg som er instruktør i ei teatergruppe for barn og ungdom. Kurset vert arrangert i ungdomshuset Haugatun i Strandebarm. Som NU-medlem betalar du berre for reise og overnatting.

Publisert: 21.09.2017 | Les meir»

Instruktørkurs i barne- og ungdomsteater (Molde)

Helga 4.-5. november vert det arrangert kurs for deg som er instruktør i ei teatergruppe for barn og ungdom. Kurset vert arrangert i lokala til Teatret Vårt i Molde. Som NU-medlem betalar du berre for reise og overnatting.

Publisert: 21.09.2017 | Les meir»

NORDLEK 2018 i Falun

Det nordiske folkedanstemne Nordlek vert i 2018 skipa til i Falun 10.-15.juli.

Publisert: 17.09.2017 | Les meir»

Grunnleggande instruktørkurs folkedans

I samarbeid med BUL Steinkjer og Hilmarfestivalen skipar Noregs Ungdomslag til grunnleggande instruktørkurs i Steinkjer helga 10.-12.november.

Publisert: 17.09.2017 | Les meir»

Audhild Flaktveit Moxnes sin minnepris

Formålet med minneprisen er å styrke interessa for utøving på hardingfele mellom unge, og slik oppmuntra til varig interesse for spelet. Minneprisen skal delast ut til ein lovande utøvar på hardingfele.

Publisert: 25.08.2017 | Les meir»

Instruktørkurs: fordjuping i songdans og stordans 29.sept. -1.okt.

I samarbeid med Bergen Ungdomslag Ervingen vert det instruktørkurs med tema fordjuping i songdans og stordans 29.september-1.oktober i Bergen.

Publisert: 09.06.2017 | Les meir»

Basiskurs i teaterregi 9. - 10. september

Kurset gir ferske instruktørar dei grunnleggjande ferdigheitene til å kunne drive som instruktør i sitt lokallag. Dette kurset tek difor for seg både leiing og regi slik at deltakarane får ei klarare forståing for kva dei ulike rollene inneber og korleis

Publisert: 07.06.2017 | Les meir»

Kronikk: Gleda med bunaden

"Om huset skulle byrja å brenne, kva eigedelar ville du først redda ut? Mange har bunaden høgt opp på denne lista. Ikkje fordi den er dyr, men fordi den er uerstatteleg."

Publisert: 05.05.2017 | Les meir»

Landsmøte 2017 er avslutta

Landsmøte vart helde 22. og 23. april i Oslo. Mette Vårdal vart attvaldt som styreleiar, og nytt prinsipprogram vart vedteke.

Publisert: 23.04.2017 | Les meir»

Fjærland Ungdomslag, Bygstad skule og Bergen Ungdomslag Ervingen vinnarar av Kven veit? 2017

Resultata etter siste runde i Kven Veit? senior og junior er no klare, og vinnarlaga er kåra. Her kan du lese heile resultatlista.

Publisert: 22.04.2017 | Les meir»

Ta i bruk Hypersys!

Hypersys 2 er endeleg på plass, som eit nytt og forbetra medlemssystem for lokallaga i Noregs Ungdomslag.

Publisert: 06.04.2017 | Les meir»

Kven veit? Resultat etter andre runde 2017

Resultat etter andre runde er no klar, og det er Bergen Ungdomslag Ervingen lag C og juniorane til Fjærland UL som leier! Les resten av resultatlista her.

Publisert: 03.04.2017 | Les meir»

Da var laget godt å ha – boklansering 21. april

Boka om Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920-2013 skal lanserast på Det Norske Teatret fredag 21. april

Publisert: 29.03.2017 | Les meir»

Sommarleiren 2017

Sommarens mest makelause eventyr går av stabelen frå tysdag 27. juni til søndag 2. juli. Om du er i den heldige målgruppa 13 til 25 år, kan du utfalde deg fem dagar til ende i spektakulære omgjevnader på Fana Folkehøgskule utanfor Bergen.

Publisert: 21.03.2017 | Les meir»

Wilsemedaljen til Tone Eidsvold

Tone Eidsvold (69) har i ei årrekke hatt eit brennande engasjement for folkedans og folkemusikk­tradisjonar i Østfold. Søndag mottok ho Wilse-medaljen.

Publisert: 21.03.2017 | Les meir»

Sakliste og sakspapir til landsmøtet

Etter at fristen til laga for å melde inn saker til møtet gjekk ut 24. februar, har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet. Denne finn du her, saman med sakspapir for landsmøtet.

Publisert: 20.03.2017 | Les meir»

Rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag

50% stilling ledig i Sogn og Fjordane som rådgjevar for kulturbygg og ungdomslag. Stillinga er fast og todelt. Søknadsfrist 25. mars.

Publisert: 10.03.2017 | Les meir»

Kven veit? Resultat etter første runde 2017

Resultat etter første runde er no klar, og Bergen Ungdomslag Ervingen lag C og Vågå Ungdomslag leier! Hos juniorane leiar Fjærland UL med Kyrkjebø UL i hælande. Les resten av resultatlista her.

Publisert: 10.03.2017 | Les meir»

Hypersys 2.0 klart for bruk!

Medlemssystemet vårt har fått ei ansiktsløfting og er er klart for bruk av både medlemmer og tillitsvalte.

Publisert: 03.03.2017 | Les meir»

Møt Siri - prosjektleiar for ”Huset i bygda” i Møre og Romsdal

Organisasjonseigde kulturbygg finst i kvar ein krik og krok av Noreg, men det er først med prosjektet Huset i bygda at ein forsøker å få kartlagt dei og samtidig auke kompetansen til dei som driv. No utvidar prosjektet til sitt tredje fylke.

Publisert: 20.02.2017 | Les meir»

Einar Olav trio spelar til dans på landsmøtet

I samband med landsmøtet vert det kulturkveld med dansefest med Einar Olav Larsen Trio. På dansefesten vert det lagt opp til eit variert danseprogram med både runddans, turdans, bygdedans og songdans.

Publisert: 07.02.2017 | Les meir»

Kronikk: Folket, eliten og det som eigentleg tel

Styreleiar Mette Vårdal skriv om politikarane som kappast om å vere folkelege, Donald Trump og om demokratiet som byggjast nedanfrå.

Publisert: 06.02.2017 | Les meir»

Innkalling til landsmøtet 2017

Lokallaga og fylkeslaga i Noregs Ungdomslag blir med dette kalla inn til landsmøte, laurdag 22.- søndag 23. april.

Publisert: 25.01.2017 | Les meir»

Påmelding: Barnlek på Færøyane

Barnlek 2017 vert arrangert på vakre Færøyane i sommar og er noko som alle unge dansarar burde få oppleva.

Publisert: 24.01.2017 | Les meir»

Jasså, du er frilyndt?

Noregs Ungdomslag er og har alltid vore heil sentral i den frilyndte ungdomsrørsla som oppstod på slutten av 1800-talet. Men kva er det å være frilyndt? Kvifor starta ei slik rørsle, og kva betyr det i dag?

Publisert: 20.01.2017 | Les meir»

Grunnleggande instruktørkurs i Bergen 27.-29. januar

I samarbeid med Bergen ungdomslag Ervingen arrangerer me grunnleggande instruktørkurs i Bergen siste helga i januar. Same helga er det dans-og spelemaraton og samdansøving til barnestemna, så alt er duka for ei fin og mangfaldig dansehelg i Bergen!

Publisert: 06.01.2017 | Les meir»

Kven veit? 2017

Det skipast til ein ny runde av kunnskapstevliga Kven veit?. I 2017 er temaet Frilynd. Bli med og bryne deg mot NU sine skarpaste skallar! Påmeldingsfrist 12. januar.

Publisert: 04.01.2017 | Les meir»

Extrastiftelsen søknadsfrist 1. mars!

Gjennom medlemsskapet i NU har også lokalaga tilgang på ein del tilskotsordningar, for å støtte andre delar av aktiviteten i laget. Eit døme på dette er Extrastiftelsen:

Publisert: 04.01.2017 | Les meir»

Storkurs 3.-5. februar i Vest-Agder

Fylkeslaga i Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland og Telemark innber til storkurs på Rosfjord strandhotell, Lyngdal.

Publisert: 04.01.2017 | Les meir»

Fråsegn: Eige museumsbygg for skogfinnane

Noregs Ungdomslag stør kravet om at det blir etablert eit eige museumsbygg for skogfinnane no.

Publisert: 06.12.2016 | Les meir»

Nye reglar for kursstønad til teaterkurs

Grunna stor auke i antal kurs innan fagområdet teater har styret i Sudieforbundet kultur og tradisjon vedteke ei øvre grense for antal teaterkurs per produksjon.

Publisert: 29.11.2016 | Les meir»

Tildeling av Frifondmidlar for 2016

Frifondmidlane for 2016 er no tildelt lokallaga. Tilsaman kr 1.618.852 er fordelt på 122 lag, og her finn du eit oversyn over dei laga som har søkt om og fått tildelt midlar.

Publisert: 17.11.2016 | Les meir»

Lær folkedans med Folkepedia

Folkepedia er ei nettside med korte opplæringsfilmar der barn og unge viser korleis ulike folkedansar skal dansast. Det er Noregs Ungdomslag som står bak prosjektet som blei lansert i november

Publisert: 03.11.2016 | Les meir»

Stillingsutlysning: Prosjektleiar, Huset i Bygda - Møre og Romsdal

Noregs Ungdomslag har fått tilskot frå fylkeskommunen til eit treårig prosjekt i Møre og Romsdal. Målet er å kartlegge og styrke dei organisasjonseigde forsamlingshusa og gjere dei til framtidsretta møteplassar for kultur og bulyst.

Publisert: 24.10.2016 | Les meir»

Instruktørkurs 17.-19. februar i Oslo

Helga 17.-19. februar er det duka for instruktørkurs i Oslo i samarbeid med Leikarringen i BUL Oslo. Kurset har fokus på runddansrytmar.

Publisert: 20.10.2016 | Les meir»

Kultur, frivilligheit og statsbudsjett

Kulturministeren legg fram eit budsjett der hovudmålsettinga er å styrke kulturnæringa. Inga dårlig satsing det, men om ein ikkje ser kulturlivet som ein heilskap, vil det bli vanskeleg for statsråden å nå målet.

Publisert: 07.10.2016 | Les meir»

Førehandspåmelding: Barnlek på Færøyane

Barnlek 2017 vert arrangert på vakre Færøyane neste sommar og er noko som alle unge dansarar burde få oppleva. Sidan Noreg har ei kvote på 100 deltakarar til Barnlek så ser me eit behov for å kunna kartlegga kor mange som kan tenkja seg å reisa slik at me

Publisert: 29.09.2016 | Les meir»

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign