Her finn du nyttig informasjon knytt til korona-pandemien og smittevern

Frivillige organisasjonar kan gjennomføre aktivitetar innanfor smittevernreglane. 
LES RETTLEIAREN TIL SMITTEVERN I FRIVILLIGE ORGANISASJONAR
 

Ny krisepakke er klar
Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydeleg inntektsbortfall frå  arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i samband med covid-19-utbrotet.  Krisepakke 3 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.  

Det er verdt å merke seg at tapet må være på meir enn 25.000 kr for heile denne perioden samanlagt. Det inneber at lag som tidllegare ikkje har søkt, no kan få moglegheit til å få sine inntektsbortfall kompensert. 

Søknadsfrist er 15. januar 2021.

LES MEIR OG GÅ TIL SØKNADEN HER

Kva er eit privat arrangement, kva reknast som eit offentleg? Kor mange deltakarar kan ein vere på dei ulike arrangementa?
LES RÅDA OG DEFINISJONANE TIL REGJERINGA HER

Ei rettleiing med samanfatta informasjon om utleige av lokale. 
RÅD TIL UTLEIGE AV LOKALE

Samanfatta informasjon om korleis ungdomslag kan ta opp aktiviteten i laga. Men merk at det er til ein kvar tid vedtaka og råda frå helsestyresmaktene i kommunen de høyrer til som gjeld. 
RÅD KNYTT TIL OPPSTART AV AKTIVITET

Her finn du  samanfatta informasjon om alternative måter å halde eit årsmøte på når ein ikkje kan møte opp fysisk. 
RÅD OM DIGITALE ÅRSMØTE

Treng de plakatar knytt til smittevern til å henge opp? Vi har laga eit par utgåver som er enkle å skrive ut. Her finn du og malar for oppmøtelister
PLAKATAR OG OPPMØTELISTER

Her er gode råd om digitale kurs frå Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Å HALDE DIGITALE KURS

Viktige rettleiiarar som er godkjente av helsestyresmaktene

LES RETTLEIAREN SMITTEVERN I FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONAR

LES SMITTEVERN FOR MUSIKKØVINGAR

LES SMITTEVERN FOR IDRETT

LES REGJERINGA SINE SVAR PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL

Vi anbefaler òg å sjå www.fhi.no og helsenorge.no for oppdatert informasjon.