Instruktørkurs i dans (Bergen)

30. november til 1. desember vert det instruktørkurs i Bergen i samarbeid med BUL Ervingen og fleire lokale lag. 

Meir informasjon kjem på hausten.