Påmeldinga til Kven veit? 2020 er opna!

Gjennom tre tevlingsrundar svarar deltakargruppene på allmennkunnskap om til dømes politikk, kultur, sport, underhalding og det som er temaet for tevlinga.  

LES MEIR OM KVEN VEIT? OG MELD PÅ LAG!