Seminar: Å arrangere dansefestar

Fredag 9. november arrangerer Noregs Ungdomslag og FolkOrg eit samarbeidsseminar med fokus på dansearrangement.

Les meir

Hugs å søke Frifond Frist: 1. september

Lokallag i Noregs Ungdomslag kan søkje om aktivitetstilskot eller oppstartstilskot til barne- og ungdomsaktivitet i laget.

Les meir

Hugs å søke momskompensasjon

Alle lokal- og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan sende søknad om momskompensasjon. Frist: 15. august.

 

Les meir

GDPR i NU

Les personvernerklæringa for Noregs Ungdomslags (NU) om handtering av personopplysingar.

Les meir

Ny generalsekretær: Kai Roger Vatne

Kai Roger Vatne tek 1. juni over som generalsekretær i Noregs Ungdomslag.

Les meir

Kronikk: Bunadpolitiet tek feil

Bunadspolitiet er overalt om dagen med ein kampanje som fortel at bunader sydd i utlandet ikkje er ekte. Men dei tek feil.

Les meir

Fråsegn: Evaluer spelemiddelordninga

Noregs Ungdomslag ber regjeringa gjennomføre ein evaluering av spelemiddelordninga for lokale kulturhus.

Les meir

Fråsegn: Full momskompensasjon

Noregs Ungdomslag ber Regjeringa følgje opp Stortinget sitt vedtak frå 20. juni 2017

Les meir

Fråsegn: Mindre plast for eit levande lokalmiljø!

Landsmøtet i Noregs Ungdomslag kom med oppmodinga: Ta del i den nasjonale dugnaden for å gjere samfunnet mindre plastavhengig!

Les meir

Kven veit? Resultat etter 3. runde

Resultat etter siste runde er no klar, og Røstkvervet UL og Bygstad skule er kåra til vinnarar. Les resten av resultatlista her.

Les meir