Nyheitsarkiv

Kvein veit? utsett

Kunnskapstevlinga Kven veit? er satt på vent. Vi kjem tilbake med meir informasjon når det er forsvarleg å halde fram med tevlinga.

Les meir

Kompensasjon til frivilligheten

Stortinget har vedteke ei kompensasjonsordning for frivilligheten, men det er berre lagt opp til at ho skal kompensere for bortfall av inntekter på...

Les meir

Frifond for 2019

Frifondmidlane for 2019 er no tildelt lokallaga. Tilsaman kr 1.714 220 er fordelt på 110 lag i 16 fylke.

Les meir