News date menu

Statsbudsjettet 2019: meir i driftstilskot!

500 000 kr i friske midlar til Noregs Ungdomslag sitt arbeid innan folkedans og ungdomshus.

Les meir

Instruktørkurs: Folkepedia

Folkepedia er eit instruksjonsverktør for deg som danseinstruktør. Bli med på instruktørkurs 24.-25.nov.

Les meir

Ole Vig-prisen 2018 til Sigrun Loe Sparboe

Sigrun Loe Sparboe får Ole Vig-prisen 2018 for sin rolle som utøvande musiker og som aktiv i kulturarbeidet i Harstad.

Les meir

Seminar om dansearrangement

Fredag 9. november arrangerer Noregs Ungdomslag og FolkOrg eit samarbeidsseminar med fokus på dansearrangement.

Les meir

Hugs å søke Frifond Frist: 1. september

Lokallag i Noregs Ungdomslag kan søkje om aktivitetstilskot eller oppstartstilskot til barne- og ungdomsaktivitet i laget.

Les meir

Hugs å søke momskompensasjon

Alle lokal- og fylkeslag i Noregs Ungdomslag kan sende søknad om momskompensasjon. Frist: 15. august.

 

Les meir

GDPR i NU

Les personvernerklæringa for Noregs Ungdomslags (NU) om handtering av personopplysingar.

Les meir

Ny generalsekretær: Kai Roger Vatne

Kai Roger Vatne tek 1. juni over som generalsekretær i Noregs Ungdomslag.

Les meir

Kronikk: Bunadpolitiet tek feil

Bunadspolitiet er overalt om dagen med ein kampanje som fortel at bunader sydd i utlandet ikkje er ekte. Men dei tek feil.

Les meir

Fråsegn: Evaluer spelemiddelordninga

Noregs Ungdomslag ber regjeringa gjennomføre ein evaluering av spelemiddelordninga for lokale kulturhus.

Les meir