Ny generalsekretær: Kai Roger Vatne

Kai Roger Vatne tek 1. juni over som generalsekretær i Noregs Ungdomslag.

Les meir

Kronikk: Bunadpolitiet tek feil

Bunadspolitiet er overalt om dagen med ein kampanje som fortel at bunader sydd i utlandet ikkje er ekte. Men dei tek feil.

Les meir

Fråsegn: Evaluer spelemiddelordninga

Noregs Ungdomslag ber regjeringa gjennomføre ein evaluering av spelemiddelordninga for lokale kulturhus.

Les meir

Fråsegn: Full momskompensasjon

Noregs Ungdomslag ber Regjeringa følgje opp Stortinget sitt vedtak frå 20. juni 2017

Les meir

Fråsegn: Mindre plast for eit levande lokalmiljø!

Landsmøtet i Noregs Ungdomslag kom med oppmodinga: Ta del i den nasjonale dugnaden for å gjere samfunnet mindre plastavhengig!

Les meir

Kven veit? Resultat etter 3. runde

Resultat etter siste runde er no klar, og Røstkvervet UL og Bygstad skule er kåra til vinnarar. Les resten av resultatlista her.

Les meir

Dansefest med Vegar Vårdal trio (Oslo)

Dansefesten er i samband med landsmøtet til Noregs Ungdomslag, men er open for alle. 

Les meir

Demokratiseminar

Kva er dei frivillige organisasjonane si rolle i eit deltakande demokrati?

Les meir

Sakliste og sakspapir til landsmøtet 2018

Etter at laga sin frist for å melde inn saker til møtet gjekk ut 2. mars har styret sett opp ei endeleg sakliste for møtet.

Les meir

Utlysing: Generalsekretær

Vi søkjer ein allsidig leiar med stor kunnskap om og engasjement for frivillig organisasjonsarbeid og lokalt kulturliv.

Les meir