Fylkeslaga

Noregs Ungdomslag er delt inn i ei rekke fylkeslag. Her er ei oversikt over desse, samt kven i sentralstyret som følgjer opp dei enkelte fylkesslaga.

 

 • Finnmark Ungdomslag: Anette Figenschou
 • Troms Ungdomsfylking: Anette Figenschou
 • Nordland Ungdomslag: Anette Figenschou
   
 • Sør-Trøndelag Ungdomslag: Kevin Theigmann
 • Inn-Trøndelag Ungdomssamlag: Kevin Theigmann
 • Naumdøla Ungdomslag: Kevin Theigmann
   
 • Nordmøre og Romsdal Ungdomslag: Marit Krogsæter
 • Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag: Marit Krogsæter
 • Sogn og Fjordane Ungdomslag: Tone Mjelde
 • Hordaland Ungdomslag: Tone Mjelde
 • Rogaland Ungdomslag: Nina Byttingsmyr
 • Aust-Agder Ungdomslag: Nina Byttingsmyr
 • Vest-Agder Ungdomslag: Nina Byttingsmyr
 • Telemark Ungdomslag: Nina Byttingsmyr
 • Oppland Ungdomslag: Marit Krogsæter
 • Fylkeslaget Varden: Marit Krogsæter
 • Østerdal Ungdomslag: Marit Krogsæter
 • Bygdelagssamskipnaden: Terje Svindseth
 • Eidsiva Fylkeslag: Terje Svindseth