Meld deg på landsmøtet!

Det er to skjema som må sendast inn innan fristen 19. mars:

1. Fullmaktsskjema, som stadfester at personane har fullmakt til å representere laget 
Dette kan sendast inn direkte på nett gjennom denne lenka.
Om du ikkje har høve til å sende dette inn elektronisk, kan du fylle ut eit fysisk papir som du då må sende oss. Her finn du lenke til word-dokumentet.

2. Påmeldingsskjema frå kvar utsending, der ein melder seg på dei ulike seminara
Påmeldingskjemaet kan fyllast inn direkte på nettgjennom denne lenka *
Om du ikkje har høve til å sende inn skjemaet elektronisk, kan du laste ned eit word-dokument som du må returnere til oss innan fristen.

* Lenka til påmeldingsskjemaet, om du vil sende denne på epost til utsendingen slik han/ho kan melde seg på direkte via denne lenka: bit.ly/lmutsending2018

Adresse for innsending av fysiske skjema er post@ungdomslag.no, evt NU, Øvre Slottsgare 2b, 0157 Oslo