Landsmøte og NU-helg

Noregs Ungdomslag sitt landsmøte blir halde i Oslo på Radisson Blu Hotel Scandinavia laurdag 25.- søndag 26. april 2020. Det formelle landsmøtet startar laurdag, men det er lagt opp til fagleg program alt frå fredag 24. april.

Vi har same ramme på landsmøtet som i fjor, der også personar som ikkje skal delta på det formelle landsmøtet vil få tilbod med kurs og sosialt opplegg. Dermed kan også andre medlemmar frå lokallaget, i tillegg til delegatane, få vere med på NU-helga!

Tidsskjema

Fredag 24. april kan deltakarar vere med på kurs frå kl. 19 til 21.00 på kvelden.

Sjølve landsmøtet startar laurdag 26. april kl. 09.00 og vert avslutta for dagen kl. 13. Etter lunsj vert det høve delta på kurs kl. 14-16, eller til dømes delta på Sentrumsløpet. Landsmøtemiddag og fest frå kl. 18 til midnatt. 

Søndag 26. april startar landsmøtet kl. 09.30 og vert avslutta kl. 14.00. Meir informasjon om NU-helga blir publisert fortløpande her på nettsida.

Med atterhald om endringar om tidsskjemaet.

 

Send inn forslag til landsmøtesaker

Styret har satt opp ei førebels saksliste for møtet. I tillegg kan medlemmane, gjennom laga, kome med framlegg til saker ein ønskjer landsmøtet skal handsame. Sakene må vere meldt skrifteg til styret i Noregs Ungdomslag seinast åtte veker før møtet, dvs. innan 28. februar. Forslag til saker kan sendast til post@remove-this.ungdomslag.remove-this.no. Merk emnefeltet "Saksforslag til landsmøtet 2020".

Styret vil etter dette setje opp forslag til endeleg sakliste, og denne blir kunngjort på nettsidene våre, samt sendt til dei påmeldte utsendingane 20. mars.

 

Førebels sakliste:

1. Opning og konstituering
2. Årsmelding 2019
3. Rekneskap 2019
4. Arbeidsprogram 2021-2022
5. Budsjett 2021-2022
6. Innkomne saker frå laga
7. Fråsegner
8. Val (av leiar, styremedlemmar, revisor og valnemnd)

 

Fråsegner?
Laga kan kome med forslag til fråsegner som ein ønskjer landsmøtet skal handsame. Desse kan sendast inn på førehand, eller presenterast på møtet. Med fråsegn blir det meint ein politisk uttale frå landsmøtet til eksterne partar (t.d. kulturministeren), eller eit dokument som fatset eit politisk standpunkt/retning internt i organisasjonen.

 

Årsmeldingar og protokollar frå tidlegare landsmøte får du ved å trykke her


Vi ønskjer laga våre velkomne til landsmøtet 2020!