Sakliste og sakspapir

Endleg sakliste:

1. Opning og konstituering
2. Årsmelding
Vedlegg Årsmelding 2019 (heftet)
3. Rekneskap 2019
4. Forhandlingar Frilynt Norge
5. Arbeidsprogram 2021-2022
6. Budsjett 2021-2022
7.  Fråsegner
8. Val (av leiar, styre, revisor og valnemnd)

Trykker du på lenka på dei ulike sakene kan du lese sakspapira for kvar sak. 

Ønskjer du å lese papira samla i ei fil kan du trykke på denne lenka. Sjølve heftet med årsmeldinga frå 2019 ligg ikkje inne i dokomentet, men det kan du finne her.
 

Merk!

Det er retta opp korrekturfeil i sak 3 rekneskap, sak 5 arbeidsprogram og sak 8 val. 

Dette er retta:

Sak 3 rekneskap: I avsnittet om Årsresultat sto det ei anna disponering av årsresultatet enn i Framlegg til vedtak. Det var teksten i vedtaket som var korrekt. Dette er no retta i dokumentet.

Sak 5 arbeidsprogram: I Framlegg til vedtak sto det "arbeidsprogram for perioden 2019-2021." Dette er retta til "arbeidsprogram for perioden 2021-2022. "

Sak 8 vel: Nytt styremedlem Bjørn Arve Moen var oppført som medlem av Hordaland Ungdomslag, rett fylkeslag er Inn-Trøndelag Ungdomssamling.

Feil er retta i dokumenta som no ligg ute + i det samla dokumentet.