Bli medlem

Noregs Ungdomslag (NU) arbeider for ein levande lokalkultur. Vi har i underkant av 400 lokale medlemslag som har eit stort mangfald i aktivitetetar, men med store lokale variasjonar. For å bli medlem i NU, melder du deg inn gjennom eit lokallag. Du kan også melde deg direkte inn i organisasjonen om det ikkje er lokallag på staden der du bur, som det er naturleg å melde seg inn i.

Meld inn lokallaget i NU, og bli med i eit interesse- og aktivitetsfellesskap!

Den lokale aktiviteten er utgangspunkt for alt arbeidet som blir gjort i Noregs Ungdomslag. Vi arbeider for at det skal vere enklast mogleg å drive laget, slik at engasjementet i laget heller kan utløyse meir lokal aktivitet. 

Som medlemslag i NU har de fleire fordelar:

 • Tilgang på kurs og opplæring av instruktørar innanfor teater og dans
 • Tilbod om subsidiert gjesteinstruktør heim til laget
 • Rimelege forsikringsordningar gjennom KNIF Trygghet
 • Gode innkjøpsordningar og rabattavtalar gjennom KNIF innkøp
 • Tilgang på tilskotsordningar som t.d. tilskot til opplæring gjennom Studieforbundsorninga og Frifond-midlar til aktivitet for medlemmer under 26 år.
 • 15% på Fiken regnskap. Dette er eit online reknekapsprogram som passar godt til lokallag og små selskap.

Les meir om medlemsfordelane for lokallag i Noregs Ungdomslag
 

Som medlem i eit av medlemslaga i NU, får du også fleire fordelar:

 • 20 % rabatt på Comfort Hotel Saga, Tromsø.
 • 10% rabatt på BAR-prisar (beste tilgjengeleg pris) på Hotel Bondeheimen i Oslo.
 • 20 % rabatt på Det Norske Teatret i Oslo.
 • Rabatt på Kaffistova i Oslo.
 • NU har avtale med Nordic Choice-kjeden. For å få rabatt, må du då gå direkte på  www.nordicchoicehotels.no/ og skriv inn i feltet kampanjekode: 66457 det vil då kome opp prisar merka idrett. (20%) rabatt.

Kontigent for medlemmer under 26 år som er meldt inn direkte i NU: 150
Kontigent for medlemmer over 26 år som er meldt inn direkte i NU: 300

Send oss ein epost på post@ungdomslag.no om du ønskjer meir informasjon om korleis ein kan bli medlem i Noregs Ungdomslag.