Kontakt oss

MERK! Som dei fleste andre har òg dei tilsette på NU-kontoret for tida heimekontor. Men vi er pålogga sentralbordet og svarar på e-post som normalt. Så ta gjerne kontakt med oss! Vi er her for å hjelpe medlemslaga våre.

NU-kontoret finn du i 3. høgda i Øvre Slottsgate 2B. 
Postadressa: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
E-post på: post@remove-this.ungdomslag.remove-this.no
Telefon: 24 14 11 10
Vi er som regel å treffe på telefon mellom 09:00 og 15:00.

Org.nr. 939 550 550
Kontonr. 8101 07 00027
IBAN NO51 810107 00027 
SWIFT DABANO22

Sekretariatet

Generalsekretær 
Kai Roger Vatne
Telefon:    24 14 11 12
Mobil:       993 94 350
E-post:     kai.roger@ungdomslag.no    

Organisasjonskonsulent
Alf Steinar Nekstad

Telefon:    24 14 11 16

Mobil:       959 08 721


E-post:    alf.steinar@ungdomslag.no  

Politisk rådgjevar + spørsmål knytt til hus
Inger Johanne Ruset

Telefon:    41 14 01 23


E-post:     inger.johanne@ungdomslag.no  

Kulturrådgjevar folkedans
Solveig Brekke Hauknes
Telefon:    24 14 11 15  
E-post:    solveig@ungdomslag.no    

Kulturrådgjevar teater og bunad
Rita Sirirud Vatnehol
Telefon:    24 14 11 14
E-post:    rita@ungdomslag.no    

Informasjonsrådgjevar 
Guro Redalen
Telefon: 24 14 11 10


E-post:    guro@ungdomslag.no