Landsmøte

Landsmøtet er organisasjonen sitt høgste demokratiske organ, og staden der dei viktigaste avgjerdene som skal vere førande for NU det neste året vert fatta. På landsmøtet møtast ungdomslagsfolk frå heile landet til sosialt og fagleg samvere. Alle lag, både fylkeslag og lokallag har rett til å sende utsendingar. Møtet blir halde kvart år innan utgangen av april, i Oslo.

Informasjon om landsmøtet i 2019 finn du ved å trykke her

Protokollar frå dei siste landsmøta:

Protokoll 2019
Protokoll 2018
Protokoll 2017
Protokoll 2016
Protokoll 2015
Protokoll 2014
Protokoll 2013

På sida www.ungdomslag.no/lm finn du praktisk informasjon om det komande evt. siste landsmøtet.