Styret

Styret i Noregs Ungdomslag er valt av landsmøtet, og har ansvaret for at arbeidet i organisasjonen blir drive i samsvar med lov, styringsføresegner, arbeidsprogram og andre vedtak gjort av landsmøtet.

Styret skal i følgje lova ha 7 medlemmer, og vere samansett av leiar, politisk nestleiar, organisatorisk nestleiar og 4 andre styremedlemmer.

Styret har omlag 10 møter i året, og handsamar saker førebudd av generalsekretæren. Aktuelle saker er t.d. konkretisering av arbeidsplan og budsjett frå landsmøtet, strategisk planarbeid, ulike interessepolitiske saker (t.d. lobbyplan og arbeid opp mot statsbudsjettet), oppnemningar og representasjonar.

Mette Vårdal (Oppland Ungdomslag)
Leiar 
E-post: mette@ungdomslag.no
Tlf. 913 68 956

Marit Nerås Krogsæter (Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag)
Politisk nestleiar
E-post: marit.krogsaeter@ungdomslag.no

Terje Svindseth (Bygdelagssamskipnaden)
Organisatorisk nestleiar
E-post: terje.svindseth@ungdomslag.no Tone Mjelde (Hordaland Ungdomslag)

Styremedlem 

E-post: tone.mjelde@ungdomslag.no
 
Morten Nilsen (Nordland Ungdomsfylking)
Styremedlem 
E-post: morten.nilsen@ungdomslag.no


Torbjørn Bergwitz Lauen (Hordaland Ungdomslag)
Styremedlem
E-post: torbjorn@ungdomslag.noKevin André Kuntze Theigmann (Nordland Ungdomsfylking)
Styremedlem

E-post: kevin.Theigmann@ungdomslag.no


 
Endre Strømsjordet Myhre (Oppland Ungdomslag)

1. vara til styret
E-post: endre.myhre@ungdomslag.no
 
Nina Byttingsmyr (Aust-Agder Ungdomslag)
2. vara til styret
E-post: nina.byttingsmyr@ungdomslag.no
 
Marie Nicolaisen (Bygdelagssamskipnaden)
3. vara til styret
E-post: marie.nicolaisen@ungdomslag.no

Styret er valt på landsmøtet i Noregs Ungdomslag, 28. april 20178