Styret

Styret i Noregs Ungdomslag er valt av landsmøtet, og har ansvaret for at arbeidet i organisasjonen blir drive i samsvar med lov, styringsføresegner, arbeidsprogram og andre vedtak gjort av landsmøtet.

Styret skal i følgje lova ha 7 medlemmer, og vere samansett av leiar, politisk nestleiar, organisatorisk nestleiar og 4 andre styremedlemmer.

Styret har omlag 10 møter i året, og handsamar saker førebudd av generalsekretæren. Aktuelle saker er t.d. konkretisering av arbeidsplan og budsjett frå landsmøtet, strategisk planarbeid, ulike interessepolitiske saker (t.d. lobbyplan og arbeid opp mot statsbudsjettet), oppnemningar og representasjonar.


Torbjørn Bergwitz Lauen (Bygdelagssamskipnaden)
Leiar 
E-post: torbjorn@ungdomslag.no
Tlf. 959 69 475

Marit Nerås Krogsæter (Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag)
Politisk nestleiar
E-post: marit.krogsaeter@ungdomslag.no

Terje Svindseth (Bygdelagssamskipnaden)
Organisatorisk nestleiar
E-post: terje.svindseth@ungdomslag.no Tone Mjelde (Hordaland Ungdomslag)

Styremedlem 

E-post: tone.mjelde@ungdomslag.no
 
Nina Byttingsmyr (Aust-Agder Ungdomslag)
Styremedlem 
E-post: nina.byttingsmyr@ungdomslag.no


Anette Figenschou (Nordland Ungdomsfylking)
Styremedlem
E-post: anette.figenschou@ungdomslag.noKevin André Kuntze Theigmann (Sør-Trøndelag Ungdomslag)
Styremedlem

E-post: kevin.theigmann@ungdomslag.no


 
Mona Husby (Inn-Trøndelag Ungdomssamlag)

1. vara til styret
E-post: mona.husby@ungdomslag.no
 
Maria Austbø (Bygdelagssamskipnaden)
2. vara til styret
E-post: maria.austboe@ungdomslag.no
 
Geir Såtvedt (Telemark Ungdomslag)
3. vara til styret
E-post: geir.satvedt@ungdomslag.no

Styret er valt på landsmøtet i Noregs Ungdomslag, 28. april 2019