HAVLEIK 2022

Eksklusivt stemne på Færøyene

12.-16. juli 2022 vert det skipa HAVLEIK i Torshavn på Færøyene, ei mindre utgåve av eit NORDLEK-stemne der berre eit eksklusivt tal med deltakarar får delta frå kvart land og sjølvstyrte område.

Her kan du lese meir om HAVLEIK på Slaid Ring si eiga nettside.

Kvote

HAVLEIK er eit mindre stemne der arrangøren har avgrensa med kapasitet. Dei har rekna plass til ca. 400 utenlandske deltakarar. Noreg fekk fyrst ei kvote på 75 personar, men den er no auka til 125 personar, grunna den store etterspørselen. 

OPPDATERING: Alle som har meldt interesse til NU har 17. september kl. 15:40 fått e-post frå NU-kontoret med informasjon om korleis plassar til stemnet vert fordelt. Det vert ei forpliktande påmelding etter førstemann-til-mølla-prinsippet med eit skjema som opnar tysdag 21. september kl. 08:00. Dersom ein ikkje har motteke slik e-post kan ein ta kontakt med solveig@ungdomslag.no eller med den personen som har meldt inn interesse for deg til NU.

Her er skjema for bindande fyrstemann-til-mølla-påmelding: https://forms.office.com/r/CcbW1YXq8k. 

Påmelding

Etter planen skal påmeldinga opne 1. januar 2022. Informasjon om prisar, fullstendig program og anna vil kome til hausten 2021. 

Vi kjem attende til korleis vi vil løyse påmelding/søknad frå lag og korleis vi vil avgjere kven som får delta på stemnet. 

Dersom de allereie no veit at de er interessert i å reise kan de gjerne sende oss ei uforpliktande melding til solveig@remove-this.ungdomslag.remove-this.no slik at vi kan få eit bilde på ca. kor mange som ynskjer å reise frå NU. Dette vil kun vera for å kartlegge, ikkje for å fordele plassar og det forpliktar heller ikkje for laga som melder si interresse.

Førebels program

10.-11. juli - Moglegheit for ekstra skoleovernatting 1-2 netter mot ekstra betaling

12. juli - Ankomst / Ordinær skoleovernatting starter

13. juli - Åpningsseremoni / Dans på kvelden

14. juli - Besøk i bygder og hjå lokale danseforeningar / Dans på kvelden

15. juli - Forelesning / Workshops / Utflukter / Dans om kvelden / Midnattsgudsteneste

16. juli - Danseoppvisning i byen / Galla-/festmiddag

17. juli - Avreise

18. juli - Moglegheit for ekstra skoleovernatting ei natt mot ekstra betaling

Sommarleir

Arrangøren vurderer å lage ein sommarleir for dei i alderen 16-25 år i dagane før stemnet frå ca. 10. juli. 

Tanken er maks 50 utenlandske deltakarar, ca. 8 personar frå kvart land og ca. 5 frå kvart sjølvstyrte område.

Lokasjonar

Sjølve stemnet finn stad i Torshavn på Færøyene.

Dans om kvelden vert i Nordens Hus, slik det også var på sist stemne i 2008.

Åpningsseremoni vert i sentrum medan galla-/festmiddagen vert i den store idrettshallen.

Overnatting

Skuleovernatting med måltid vil vera på Eysturskúlin, slik det også var i 2008. Skulen har overnatting i klasserom samt dusjfasiliteter. Skulen er bemanna med vakt heile døgnet. Skulen er ca. 2 km i gåavstand frå Nordens Hus. Skuleovernatting kan mest sannsynleg bestillast gjennom påmeldinga til sjølve stemnet.

Hotellovernatting er noko deltakarane sjølv må bestille direkte gjennom dei aktuelle hotella. HAVLEK har gjort avtale med Hotel Brandan, Hotel Føroyar, Hotel Streym og Hotel 62N City. Dersom ein ynskjer overnatting på eit av desse hotella, innanfor avtala til HAVLEIK, må ein sjølv kontakte dei direkte og bestille rom innan 1. oktober 2021. Gje beskjed om at de høyrer til HAVLEK 2022.

Transport

For å kome seg til Færøyene er det mogleg å reise med enten båt eller fly.

Det går båt frå Hirtshals i Danmark og frå Seyðisfjörður på Island direkte til Torshavn.

Elles går det direktefly frå mellom anna Bergen, København, Billund, Aalborg, Reykjavik, Edinburgh og London til Vagar FAE flyplass på Færøyene.