Komande kurs i NU

Her legg vi ut informasjon om dei komande kursa vi arrangerer i NU

I samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund, Frilynt Norge og Studieforbundet kultur og tradisjon arrangerer vi kursrekkja Scenerom. Kursrekkja består av fire modular og ein kan sjølv velje om ein vil delta på ein eller fleire kurshelger. Alle kurshelgene vil ha fokus på praktisk retta arbeid der deltakarane får prøve seg i instruksjon, regi og produksjon av manus i arbeid med skodespelarar. 

Målgruppe: Scenerom er for deg som ønskjer å lære meir om regi og/eller produksjon av teaterframsyningar.
Instruktør: Heljar Berge vil vere hovudinstruktør på alle samlingane. I tillegg får han med seg andre profesjonelle instruktørar på kvar modul. 
Lokale: Frilynt Norge sine lokale i Sandefjord. I tillegg vil noko arbeid bli lagt til andre stader i Sandefjordsområdet. 
Pris: Ei kurshelg: 1700,- To kurshelger: 3400,- Fire kurshelger: 6800,-
Påmeldinghttps://www.checkin.no/event/32391/scenerom


Les meir om kursrekkja her: http://frilynt.no/scenerom

 

23.-24. oktober 2021 arrangerer vi instruktørkurs i dans i Oslo. Kurset vil ha fokus på folkedans på scenen. 

Som ein del av instruktørkurset vil vi få ei eksklusiv moglegheit til å sjå heile to profesjonelle danseforestillingar på Riksscenen laurdagen. Dette er inkludert i kursbilletten. Vi skal sjå Kartellet si forestilling "Danse staur, danse staur" samt Frikar si forestilling "Skaut". Desse forestillingsane vil vi også bruke som utgangspunkt til å diskutere folkedansen på scena i kurset. 

Målgruppe: Kurset er for deg som er eller ynskjer å utvikla deg som instruktør og som kan tenka deg å diskutere og lære meir om folkedansen på scena.
Instruktør: TBA
Musikar: TBA
Lokale: TBA
Tidsplan: TBA
Pris: 700,- / 1100,- (medlem/ikkje-medlem i NU). Pris inkluderer kurs, lunsj begge dagar samt inngangsbillett til forestillinga Kartellet "Danse staur, danse staur" kl. 16 og Frikar "Skaut" kl. 20:30 som er ein del av kurset laurdag ettermiddag og kveld.

Påmelding: Påmelding skjer via deltager.no i forkant, skjema kjem snart.

Smittevern: Vi følger gjeldande retningslinjer frå myndigheitene når det gjeld smittevern. Det er maks 20 deltakarar på kurset. Ein kan ikkje delta dersom ein er sjuk med t.d. symptom på luftvegsinfeksjon. 

Meir info om kurset kjem snart.

 

12.-14. november 2021 samarbeider vi med Hilmarfestivalen om ei ungdomssamling, HilmarUng, i Steinkjer. Det vert lagt opp til mange ulike kurs samt sosiale aktiviteter. Kursa er for ungdom i alderen 14-26 år.

 

Kursa du kan delta på er:

 • Improteaterkurs med Aila Sinober
 • Sminkekurs med TBA
 • Swingkurs med TBA
 • Dansekurs med Vegar Vårdal
 • Spelkurs med Sturla Eide, Einar Olav Larsen, Daniel Falcon Græsdal og Sivert Skavlan
 • Pilotsamling for UngtDemokrati med Fundatum og Noregs Ungdomslag

 

Påmelding: Klikk her for å kome til påmeldingssida
Pris: 490,- inkluderer kurs og alle måltid
Overnatting: Flatseng på Steinkjer barneskule (inkl. i kursprisen)
Reise: Dette ordnar kvar enkelt sjølv, meir info om anbefalte reiseruter/-tider kjem. Det går t.d. tog til Steinkjer stasjon-
Timeplan: Meir info kjem
 

Meir info om kursa og påmelding kjem etter kvart.

Kursa skjer i samband med Hilmarfestivalen i Steinkjer, så det vert gode moglegheieter for dans og konsertar på kveldstid. Les meir om Hilmarfestivalen her.

 

12.-14. november 2021 arrangerer vi instruktørkurs i dans i Steinkjer. Meir info om sjølve kurset kjem snart.

Kurset skjer i samband med Hilmarfestivalen i Steinkjer, så det vert gode moglegheieter for dans og konsertar på kveldstid. Les meir om Hilmarfestivalen her.

I samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund, Frilynt Norge og Studieforbundet kultur og tradisjon arrangerer vi kursrekkja Scenerom. Kursrekkja består av fire modular og ein kan sjølv velje om ein vil delta på ein eller fleire kurshelger. Alle kurshelgene vil ha fokus på praktisk retta arbeid der deltakarane får prøve seg i instruksjon, regi og produksjon av manus i arbeid med skodespelarar. 

Målgruppe: Scenerom er for deg som ønskjer å lære meir om regi og/eller produksjon av teaterframsyningar.
Instruktør: Heljar Berge vil vere hovudinstruktør på alle samlingane. I tillegg får han med seg andre profesjonelle instruktørar på kvar modul. 
Lokale: Frilynt Norge sine lokale i Sandefjord. I tillegg vil noko arbeid bli lagt til andre stader i Sandefjordsområdet. 
Pris: Ei kurshelg: 1700,- To kurshelger: 3400,- Fire kurshelger: 6800,-
Påmeldinghttps://www.checkin.no/event/32391/scenerom


Les meir om kursrekkja her: http://frilynt.no/scenerom

Komande kurs i 2022

I samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund, Frilynt Norge og Studieforbundet kultur og tradisjon arrangerer vi kursrekkja Scenerom. Kursrekkja består av fire modular og ein kan sjølv velje om ein vil delta på ein eller fleire kurshelger. Alle kurshelgene vil ha fokus på praktisk retta arbeid der deltakarane får prøve seg i instruksjon, regi og produksjon av manus i arbeid med skodespelarar. 

Målgruppe: Scenerom er for deg som ønskjer å lære meir om regi og/eller produksjon av teaterframsyningar.
Instruktør: Heljar Berge vil vere hovudinstruktør på alle samlingane. I tillegg får han med seg andre profesjonelle instruktørar på kvar modul. 
Lokale: Frilynt Norge sine lokale i Sandefjord. I tillegg vil noko arbeid bli lagt til andre stader i Sandefjordsområdet. 
Pris: Ei kurshelg: 1700,- To kurshelger: 3400,- Fire kurshelger: 6800,-
Påmeldinghttps://www.checkin.no/event/32391/scenerom


Les meir om kursrekkja her: http://frilynt.no/scenerom

I samarbeid med Norsk Amatørteaterforbund, Frilynt Norge og Studieforbundet kultur og tradisjon arrangerer vi kursrekkja Scenerom. Kursrekkja består av fire modular og ein kan sjølv velje om ein vil delta på ein eller fleire kurshelger. Alle kurshelgene vil ha fokus på praktisk retta arbeid der deltakarane får prøve seg i instruksjon, regi og produksjon av manus i arbeid med skodespelarar. 

Målgruppe: Scenerom er for deg som ønskjer å lære meir om regi og/eller produksjon av teaterframsyningar.
Instruktør: Heljar Berge vil vere hovudinstruktør på alle samlingane. I tillegg får han med seg andre profesjonelle instruktørar på kvar modul. 
Lokale: Frilynt Norge sine lokale i Sandefjord. I tillegg vil noko arbeid bli lagt til andre stader i Sandefjordsområdet. 
Pris: Ei kurshelg: 1700,- To kurshelger: 3400,- Fire kurshelger: 6800,-
Påmeldinghttps://www.checkin.no/event/32391/scenerom


Les meir om kursrekkja her: http://frilynt.no/scenerom

13.-15. mai 2022 arrangerer vi instruktørkurs i dans på Riksscenen i Oslo. Meir info om sjølve kurset kjem etter kvart. 

Kurset skjer i samband med at Bygda dansar har 20-års jubileum med ei stor dansehelg i hovudstaden i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans og FolkOrg.
 

VELKOMMEN TIL BYGDA DANSARS JUBILEUMSHELG

Bygda dansar er 20 år, og dette vil vi feire med ei storslagen dansehelg på Riksscenen i Oslo. Vi inviterer alle danseentusiaster til ei helg fullspekka med dans og musikk. Vi legg opp til både seminarer, dansekurs og verdens beste dansefest. Dette skjer på Riksscenen denne helga:

 • Stor dansefest med Bygda dansar Allstars-band (laurdag)
 • Kurs, seminar og paneldebattar som set lys på dansefagleg og scenisk arbeid i Bygda dansar
 • Bygda dansars jubileumsutstilling
 • Utdeling av Folkemusikk- og folkedansprisen og Fagpublikasjonsprisen (fredag)
 • Instruktørkurs i regi av Noregs Ungdomslag
 • Dommarseminar i regi av FolkOrg
 • Bladslepp av Bladet Folkemusikk
 • Konsert med Hoven Droven 30 år (fredag)
 • LilleRiksen (sundag)
 • Korte dansekurs i kule tradisjonar du ikkje kunne frå før eller som du kanskje har gløymt
 • Representantskapsmøtet til Sff (fredag)

Informasjon om påmelding og billettar kjem snart.

 

Kva er Bygda dansar?

Bygda dansar er eit nasjonalt danseprosjekt hovudsakleg retta mot ungdom frå 15 til 19 år. Hovudfokus i prosjektet er formidling og vidareføring av norsk folkedans, samt omarbeiding og tilrettelegging av folkedans for scene. Det er utvikla og bygd opp av Stiftinga for folkemusikk og folkedans, og vert i dag drive av stiftinga sitt eige senter, Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Bygda dansar jubileum arrangerast i samarbeid mellom Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Noregs Ungdomslag, FolkOrg og Riksscenen. 

Tidlegare gjennomførte kurs i NU

Her kan du sjå kva kurs vi har hatt i NU dei siste åra.

2020

 • 31. januar-2. februar - Grunnleggane instruktørkurs m/ Anbjørg Myhra Bergwitz og Audun Grüner-Hegge (Stavanger)
 • 18.-19. januar - Fordjuping i pardans m/ Vegar Vårdal (Skjetten)

2019

 • 30. november-1. desember - Grunnleggande instruktørkurs m/ Trine Sjølyst (Bergen)
 • 26.-27. oktober - Grunnleggande instruktørkurs m/ Anette Figenschou (Lakselv)
 • 26.-28. april - Barneinstruktørkurs m/ Trine Sjølyst (Oslo)
 • 15.-17. mars - Fordjuping i folkeleg pardans del 2 m/ Vegar Vårdal (Oslo)
 • 8.-10. mars - Instruktørkurs i Suldalsspringar m/ Vegar Vårdal (Stavanger)
 • 8.-10. februar - Fordjuping i folkeleg pardans del 1 m/ Vegar Vårdal (Oslo)
 • 12.-13. januar - Instruktørkurs i revy (Tennevoll)

2018

 • 24.-25. november - Instruktørkurs med Folkepedia m/ Halldis Folkedal (Tyssedal)
 • 13.-14. oktober - Barne- og ungdomsteater m/ Tobias Avlund Heiberg (Kvinesdal)
 • 27.-29. april - Samdansteknikk m/ Vegar Vårdal (Oslo)
 • 12.-14. januar - Fordjuping i turdans m/ Tor Stallvik (Skjetten)