Folkedansstrategi

I mars 2021 vart det vedteken ein folkedansstrategi for Noregs Ungdomslag.

Strategien består av to delar, ein overordna samt ein med meir utfyllande tekst til kvar del av strategien. Strategien kan endrast og justerast etter ynskje frå styret eller organisasjonen.

Ta gjerne kontakt om du har tankar knytt til dokumenta eller folkedans generelt.


Trykk her for å laste ned den overordna folkedansstrategien.

Trykk her for å laste ned den utdypande folkedansstrategien.