Folkedansstrategi

I mars 2021 vart det vedtatt ein folkedansstrategi for Noregs Ungdomslag.

Strategien består av to delar, ein overordna og ein med meir utfyllande tekst til kvar del av strategien. Strategien kan endrast og justerast etter ønske frå styret eller organisasjonen.

Ta gjerne kontakt om du har tankar knytt til dokumenta eller til folkedans generelt.


Trykk her for å laste ned den overordna folkedansstrategien.

Trykk her for å laste ned den utdypande folkedansstrategien.