Lær deg å danse!

Folkepedia er Noregs Ungdomslag sitt nyskapande satsingsprosjekt som starta i 2016, med visuelt tiltalande danseopplæringsfilmar på nett. Ordet Folkepedia er samansett av «folke» som viser til folkedans/folkemusikk, «ped» som viser til pedagogikk, eller «pedia» som viser til Wikipedia. Dette er eit prosjekt for og med barn og unge der me lagar opplæringsfilmar innanfor folkedans. Filmane er tilgjengelig for alle å bruke, heilt gratis for både medlemer i NU, ikkje-medlemer, lærarar i skule og kulturskule, instruktørar eller kven som helst andre interesserte. 

Sjå www.folkepedia.no for nærare 100 dansefilmar, og fleir skal det bli.

Følg gjerne med på Facebook-sida til Folkepedia for oppdateringar kring prosjektet. Trykk her for å kome til Folkepedia på Facebook.

 

Slik kan du og ditt lag få vere med på Folkepedia

Folkepedia er eit spennande prosjekt der me ynskjer å involvere mange av våre eigne lag som ressurspersonar og filmstjerner. På tre år har me produsert godt over 70 opplæringsfilmar som ligg tilgjengelig for alle på nettstaden folkepedia.no, men me ynskjer å produsere endå fleire. Den langsiktige planen med prosjektet er å spele inn alle dansane me brukar i NU i dag slik at me får ein representativ base med filmar for heile landet og alle undersjangrane av folkedans. For å få til dette krevs det ein god del tid, ressursar og pengar. 

No vil me ha hjelp frå laga til å spele inn fleire filmar. Så kva kan de gjere?

  1. Ta kontakt med Noregs Ungdomslag sin folkedansrådgjevar og fortel om at de er interesserte i å vere med på Folkepedia (trykk her for å sjå kven dei tilsette er)
  2. Saman finn de ut når og om det kan vere realistisk med innspeling
  3. Laget får vidare i oppgåve å finne finansieringskjelder til prosjektet. Det kan t.d. vere lurt å søke kulturmidlar hjå fylkeskommunen, kommunen, lokale lag/foreiningar, Rådet for folkemusikk og folkedans og ev. andre mulege ordningar. Kanskje det er nokre stiftingar eller andre aktørar i området som ynskjer å stø prosjektet? Her gjeld det å vera kreativ, for det er mykje midlar som skal hentast inn.

 

Økonomi

Ved kontakt med NU får laga tilsendt ein budsjettmal for prosjektet som dei kan bruke i søknadsprosessen. Det er ofte snakk om ca. 120 000,- som skal innhentast eksternt for å finansiere ei filmingshelg.

 

Praktisk

I planlegginga av prosjektet er det NU sin folkedansrådgjevar som vert kontaktperson. I tillegg har Folkepedia ein eigen kurator som står for det kunstnarlege innhaldet i filmane. Denne personen vert det også ein del kontakt og planlegging med.

Ei filmingshelg brukar å vere laurdag og sundag, ca. kl. 09-17 båe dagar. Sjølve helga kjem det eit profesjonelt mannskap til laget for å filme. Ein kurator, to fotografar og ein lydteknikar. 

Etter innspelinga er det etterarbeid med ein profesjonell klippar som set saman alle klippa og lagar filmane fine og klare til å publiserast. Før filmane vert publisert brukar det også å vere ein lokal premierefest i laget der alle involverte inviterast for å bli gjort stas på og for å vera dei fyrste som får sjå det ferdige resultatet. Her kan ein også invitere presse for å få blest om prosjektet. Etter dette vert filmane publisert på folkepedia.no og Facebook.sida til Folkepedia.