Noregs Ungdomslag har lang tradisjon for å drive med internasjonale prosjekt og samarbeid. I dag er denne delen av folkedansarbeidet stort sett konsentrert rundt samarbeidsorganisasjonane.

Klikk deg rundt i sidene under i margen på venstresida for å finne meir informasjon om kva som skjer i dei nordiske samarbeidsorganisasjonane.