Internasjonale festivalar, utveksling og besøk

Under er eit oversyn over aktuelle festivalar som ein kan vere med på. Lista vert oppdatert kontinuerlig etter kva som er ledig og kva som kjem inn frå CIOFF-nettverket. Om du ikkje ser noko aktuelt her kan du også ta kontakt med NU-kontoret for å høyre om det finnes noko anna arrangement som er aktuelt.

Ynskjer du eller ditt lag å vere med på ein av festivalane, tek du kontakt med folkedansrådgjevar på NU-kontoret som set deg i kontakt med riktig person hjå den aktuelle festivalen. Hugs at det er lurt å planlegge i god tid.

Hjå CIOFF finn du også alltid ein oppdatert kalender for alle folklorefestivalar i verda (trykk her for å kome til CIOFF sin nettstad).

 

Festivalar framover:

 

Tidlegare festivalar: