Internasjonale festivalar, utveksling og besøk

Under er ei oversikt over aktuelle festivalar som ein kan vere med på. Lista blir oppdatert kontinuerleg etter kva som er ledig og kva som kjem inn frå CIOFF-nettverket. Om du ikkje ser noko aktuelt her, kan du også ta kontakt med NU-kontoret for å høyre om det finst noko anna arrangement som er aktuelt.

Ønsker du eller ditt lag å vere med på ein av festivalane, kan du ta kontakt med Rita Sirirud Vatnehol på NU-kontoret. Ho kan setje deg i kontakt med riktig person på den aktuelle festivalen. Hugs at det er lurt å planlegge i god tid.

Hos CIOFF finn du også alltid ein oppdatert kalender for alle folklorefestivalar i verda
Trykk her for å komme til nettsida til CIOFF

Festivalar framover:

Blir oppdatert

 

Tidlegare festivalar: