Norske Folkedansar –bøker på Nasjonalbibliotekets nettsider

Til info ligg no Norske Folkedansar – Turdansar og Norske Folkedansar – Songdansar ope på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.
Dei er fullt søkbare, ein kan laste ned ei og ei side eller heile boka som PDF.

Songdansboka finn du på www.songdans.no og Turdansboka finn du på www.turdans.no.