Den grunnleggande opplæringa i teater skjer lokalt i medlemslaga gjennom aktivt teaterarbeid. Mange lokal- og fylkeslag arrangerer sine eigne kurs. 

Noregs Ungdomslag har lang erfaring i å tilby instruktøropplæring. Opplæringsmodellen i Noregs Ungdomslag speglar heile læringsprosessen. Frå teateraktivitet lokalt går ein vidare med regionale og sentrale kurs. 

På sentralt nivå tilbyr NU opplæring for instruktørar.  Les meir om dette under opplæring og kurs.