Den grunnleggande opplæringa i teater skjer lokalt i medlemslaga gjennom aktivt teaterarbeid. Mange lokal- og fylkeslag skipar sine eigne kurs. 

Noregs Ungdomslag har lang erfaring i å tilby instruktøropplæring, og opplæringsmodellen i Noregs Ungdomslag avspeglar heile læringsprosessen. Frå teateraktivitet lokalt går ein vidare med regionale og sentrale kurs. 

På sentralt nivå tilbyr NU opplæring for instruktørar.  Les meir om dette under opplæring og kurs.