Medlemsregister/system

Alle lag har tilgang til medlemsregisteret Hypersys,  så lenge ein er registrert med e-post. Som enkeltmedlem kan ein også logge seg inn for å oppdatere kontaktinformasjon og preferansar, samt hente ut medlemskortet sitt. 

Treng du hjelp finn du ei hjelpeside til Hypersys her!  eller ta kontakt med Alf Steinar på NU-kontoret. 

Her finn du ein film om korleis du legg til ein nytt styre i Hypersys.