Blir det Sommarleir?

Som organisasjon er vi medvitne vårt ansvar om å  legge til rette for trygge og gode rammer som innfrir dei til ein kvar tid gjeldande smittevernreglar og nasjonale eller lokale retningsliner. Sjølv om draumen er å ha ein tradisjonell Sommarleir slik vi alle kjenner den, så er vi realistiske og førebudd på at dette kanskje ikkje blir tilfelle for 2021.

Les meir på heimesida til Sommarleiren!