Egil Bakka utnemnd til heidersmedlem

Søndag 28. april vart Egil Bakka (1943) vart utnemnd som heidersmedlem i Noregs Ungdomslag under landsmøtet til organisasjonen.

Bakka er den tiande heidersmedlemmen i Noregs Ungdomslag si 123-årige historie, så det er utnemning som hengt høgt. 

Bakka har vore medlem i Noregs Ungdomslag i ei årrekkje og interessa hans for norsk folkedans hadde sin start i organisasjonen.

Egil Bakka er i dag professor i folkedans, og er med dette den i ungdomslagsrørsla som har den høgste akademiske tittelen innan aktivitetane våre. I nordisk folkedansmiljø er han rekna som den store teoretikaren og forskaren, med store kunnskapar også på det praktiske utøvande plan. Noregs Ungdomslag har hatt enorm nytte av Egil Bakka, ikkje minst gjennom ei mengde fagbøker han har forfatta om folkedans. 

 

Tidlegare utnemningar

Asbjørn Thomassen (2013)

Ola Normann Strand (2005)

Gunnar Rødal (2001)

Klara Semb (1954)

Hulda Garborg (1921)

Nikolaus Gjelsvik (1921)

Anders Hovden (1921)

Elias Melvær (1921)

Peter Slotsvik (1918)