Innspel til strategi om folkemusikkk og folkedans

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med å lage ein strategi for folkemusikk og folkedans, og vi som er i feltet må sørgje for at strategien inneheld  det vi meiner må med. 

NU har slått seg saman med nærskylde organisasjonar og institusjonar og skipar til ein serie nettmøte med ulike tema.

A) Arkiv
Dato: 3.september kl. 14.00-15.00
Ansvarleg for møtet: Norsk senter for folkemusikk og folkedans

B) Spel- og danselag (den frivillige delen av feltet)
Dato: 7. september kl. 18-19.30
Ansvarleg for møtet: Noregs Ungdomslag og FolkOrg

C) Instrumentmakere
Dato: 8.september kl. 14-15
Ansvarleg for møtet: Valdresmusea og Ole Bull akademiet

D) Utdanning, opplæring, forskning
Dato: 8.september kl.15-16
Ansvarleg for møtet: Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Norges Musikkhøgskole

E) Utøvere, plateselskap, management (den profesjonelle delen av feltet)
Dato: 9.september kl.10-12
Ansvarleg for møtet: FolkOrg

F) Arrangører
Dato: 10.september kl. 18-19
Ansvarleg for møtet: FolkOrg

Les meir og meld deg på!

Les kva kulturdepartementet skriv om arbeidet her!