Klassekampen: Breddekulturen taper

Lokale kulturbygg som ungdomshus er blant taparane når regjeringa fordeler tippemidlane på stadig fleire formål.  
– Dersom vi skal klare å oppretthalde aktiviteten i ungdomshusa, går ein berre ut frå at folk i lokalmiljøet sjølv kan spytte i pengar seier generalsekretær Kai Roger Vatne i ein artikkel frå Klassekampen.

LES HEILE ARTIKKELEN HER (LENKE TIL KLASSEKAMPEN)