Kompensasjon til frivilligheten

Koronavirus har ført til utfordringar for det frivillige kulturlivet. Stortinget har vedteke ei kompensasjonsordning for frivilligheten, men det er berre lagt opp til at ho skal kompensere for bortfall av inntekter på arrangement der det var forventa meir enn 50 deltakarar. Vi veit at mange av våre lag kjem til å ha tap av inntekter både på utleie av hus/lokale, arrangement og anna lagsaktivitet, og dette må vi synleggjere for Kulturdepartementet. NU har difor gått saman med dei andre organisasjonane i Kulturalliansen om eit innspel til Kulturdepartementet.

Les innspelet ved å trykke på lenka under. Du blir sendt vidare til ein PDF av brevet som vart sendt 25. mars 2020:

Kulturalliansen: Kompensasjonsordning til kulturfrivilligheten ifm. koronautbruddet