Kvein veit? utsett

Kven veit? tevlingsrunde 2 og 3
Kunnskapstevlinga Kven veit? er satt på vent. Det vil seie at vi har registrret dei som alt har levert resultat for runde to, og så kjem vi tilbake til om vi køyrer ein ny runde to for alle eller berre for dei som ikkje gjenomførte sist veke (med dei same spørsmåla). Vi kjem tilbake med meir informasjon når vi ser at det er forsvarleg å halde fram med tevlinga.